Vyhlášení mimořádného termínu přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2018/19

17/4 2018

 

Č. j. 5VD/921/2018

Vyhláška děkana č. 5/2018

VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/19

Vyhlašuji mimořádný termín přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů:     

-  Stavební inženýrství
-  Architektura a stavitelství
-  Geodézie a kartografie
-  Stavitelství
-  Civil Engineering  (výuka v anglickém jazyce)

Pro mimořádný termín přijímací zkoušky platí následující termíny:

Termín podávání přihlášek  1. 6. – 31. 7. 2018
Termín přijímací zkoušky      29. 8. 2018
Termín pro úhradu poplatku spojeného s přijímacím řízením      31. 7. 2018
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení 
tento termín neplatí pro maturitu v září.        
V případě maturity v září: ihned po obdržení matur. vysvědčení, nejpozději 26. 9. 2018
31. 7. 2018
Termín pro doručení nostrifikační doložky nebo potvrzení       
o vykonání zkoušky z českého jazyka
společně s přihláškou nebo nejpozději 26. 9. 2018 osobně při zápisu do studia
Termín zápisu do studia 1 ročníku:    3. - 6. 9.  nebo 26. 9. 2018


Postup při podávání přihlášky, průběh přijímacího řízení a detailní informace k přijímací zkoušce naleznete ve Směrnici děkanky 1/2017.

Přijímání uchazečů ke studiu v rámci mimořádného termínu se řídí

- vyhláškou děkanky FSv ČVUT č. 9/2017 „Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FSv ČVUT pro ak. rok 2018/19“,

- směrnicí děkanky FSv ČVUT č. 1/2017 „Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů na FSv ČVUT pro ak. rok 2018/19“ (kromě termínů přijímacího řízení uvedených v odst. II., pro mimořádný termín platí termíny výše uvedené).

Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím databáze prihlaska.cvut.cz.

Elektronickou přihlášku je nutné z databáze vytisknout a zaslat doporučeně na adresu: Fakulta stavební, přijímací řízení, Thákurova 7, 166 29 Praha 6. Bez zaslání tohoto tiskového výstupu z elektronické databáze nemůže být přihláška zařazena do přijímacího řízení. Konkrétní hodina a místnost konání přijímací zkoušky budou uchazečům sděleny prostřednictvím databáze prihlaska.cvut.cz u příslušné elektronické přihlášky.

 

  1. 4. 2018                                                                                                                                                        prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v. r.
Zpátky nahoru