Vítězství v architektonické soutěži

16/5 2018

Pedagogové katedry architektury Stavební fakulty ČVUT zvítězili v mezinárodní architektonické soutěži ČKA - Terminal Jablonec

Předmětem mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže byl návrh Terminálu veřejné osobní dopravy v Jablonci n./N. s parkovacím domem a bezbariérovým propojením s vlakovou zastávkou. 

V patnáctičlenné porotě vedle nezávislých odborníků z řad renomovaných architektů zasedli i členové vedení města a jablonečtí zastupitelé. Předsedou poroty byl jmenován jablonecký architekt Petr Kopal a místopředsedou architekt Jiří Suchomel, mimo jiné profesor fakulty umění a architektury TU Liberec.

Autory vítězného návrhu jsou architekti a pedagogové z Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT - docenti Václav Dvořák a Petr Šikola, Adam Bohatý, Hana Klapalová.

Autoři o návrhu:
Inspirací pro navrhované řešení je sklo, voda, třpyt a zeleň. Návrh doplňuje existující strukturu města. Terminál je navržen jako transparentní skleněný hranol, který vytváří odezvu nové přístavbě Muzea skla a bižuterie a proniká „letící” střechou terminálu, ta dotváří uliční frontu ulice Kamenné. Uzavírá se tak historická forma uliční sítě – jabloneckého „žebříku“. Rozšířena jsou veřejná prostranství. Akcentován je vodní tok včetně zeleně. Doprava je navržena efektivně, přehledně a bezpečně.

Stanovisko poroty:
Vítězný soutěžní návrh vykazuje v porovnání s ostatními soutěžními návrhy nejvyšší stupeň rozpracovanosti a navrhované řešení prostoru terminálu i přilehlých ploch je velmi profesionální. Porota dodává, že tento návrh nejlépe splňuje požadavky zadavatele na soudobý terminál veřejné osobní dopravy a naplňuje představu o architektonicky, urbanisticky, uživatelsky a technicky funkčním prvku města. Soutěžní návrh porota ohodnotila jako nejvhodnější pro zadavatele, protože splnil všechny Závazné požadavky soutěžního zadání, byl nejlépe vyhodnocen přizvanými odbornými znalci a byl hodnocen soutěžní porotou jako 1. nejvhodnější dle kritérií hodnocení.

jablonec_small.jpg

Zpátky nahoru