Vyrovnávací kurzy kreslení

6/9 2021 - 10/9 2021

VYROVNÁVACÍ KURZY KRESLENÍ

Pořádá Katedra architektury FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT v Praze pro studenty, kteří byli přijati do 1. ročníku bakalářského studia programu ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

KDY: v týdnu na začátku září 2021 (konkrétní termín bude upřesněn)

KDE: v kreslírnách A-735 a A-737 (7. patro budovy A FSv ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6), jsme připraveni i na online variantu

Cílem kurzu je seznámení studentů se základy kresby písma, axonometrie a perspektivy pro klidné zvládnutí začátku studia.

Studium oboru Architektura a stavitelství se neobejde bez prostorové představivosti studentů a bez schopnosti zobrazit kresbou svůj ideový záměr, koncept řešení nebo zamýšlený konstrukční systém. Kresbu studenti používají při skicování ve cvičeních architektonické kompozice, nauk o budovách apod. Prostorová představivost a umění kreslit se rozvíjí v předmětu grafické prezentace architektury a architektonické kreslení v prvních semestrech studia, ale předpokladem je, že studenti určité základní schopnosti a znalosti mají už před vstupem na fakultu.

Cena týdenního kurzu: 1 500 Kč, zahrnuje celkem 15 výukových hodin (kurzy probíhají každý den v časech 9 -12 nebo 13 – 16 hodin), účastníkům budou poskytnuty kreslířské pomůcky.

Registraci otevřeme v červnu 2021

Kontaktní osoba: Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., tel: 737 164 707, jan.kaspar@fsv.cvut.cz 

Mimopražští studenti mohou využít ubytování na studentských kolejích – hostelech ČVUT.

Zpátky nahoru