Zaměření studijních oborů

2/1 2018

Zameření studijních oborů pro vyplnění do přihlášky do magisterského studia

Studijní obor 3607T009 KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY (K)
zaměření 1: K - Inženýrské konstrukce
zaměření 2: D - Dopravní stavby

Studijní obor 3608T006 BUDOVY A PROSTŘEDÍ (B)
zaměření 1: Technická zařízení
zaměření 2: Konstrukce budov

Studijní obor 3646T003 GOEDÉZIE A KARTOGRAFIE (G)
zaměření 1. Teoretická geodézie
zaměření 2. Zeměměřictví a katastr
zaměření 3. Inženýrská geodézie

Studijní obor 3501T011 ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (A)
zaměření 1: Architektura a stavitelství
zaměření 2: Architektura a urbanismus (Upozornění: toto zaměření má kapacitu 40 osob)

 

 

Zpátky nahoru