Den otevřených dveří - těšíme se na Vás!

1/1 2016

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Pátek 23. 11. 2018, od 9.00 do 14.00 hod. - PRO ZÁJEMCE O STUDIUM, RODIČE

Sobota 24. 11. 2018, od 9.00 do 18.00 hod. - PRO ZÁJEMCE O STUDIUM, RODIČE A ABSOLVENTY

Přijďte se podívat, co dělají stavaři, architekti a geodeti. Nabízíme jedinečnou možnost seznámit se s atmosférou fakulty. Nahlédnete do laboratoří a učeben, setkáte se s pedagogy a studenty.

Fotogalerie - budeme se Vám s nadšením věnovat, podívejte se na video, jak to u nás na fakultě vypadá a sledujte FB a INSTG

Přečtěte si o nás

V mezinárodním žebříčku univerzit QS Rakings jsme jako jediná technická fakulta v ČR v TOP 100. - 150.

Naši strategičtí partneři zprostředkovávají studentům vhled do praxe

Naše výstupy jsou vidět

Stáže pro středoškoláky - třídenní pobyt v roli "studenta fakulty"

Firmy hledají technické specialisty přímo na Fakultě stavební ČVUT


CO VŠE PRO VÁS CHYSTÁME v pátek a v sobotu

Pátek 23. 11. 2018

9.00  

Přivítání v atriu Fakulty stavební

Ve vstupním prostoru Vás přivítáme na informačním stánku, zde obdržíte program a už se můžete ptát, co Vás zajímá u našich "infomanů".

9:00 - 14.00

Oborové stánky v Ateliéru D a infostánek o přijímacím řízení

Po celý den jsou pro vás připraveny stánky v Ateliéru D, kde se potkáte osobně se studenty i pedagogy jednotlivých studijních programů. Navigace do Ateliéru D, na přednášky a prohlídku fakulty bude zajištěna studenty "infoman".

Najdete zde také infostánek pro dotazy k přijímacímu řízení a k magisterskému a doktorskému studiu na fakultě.

10.00 

 

 

Základní informace o studiu a přijímacím řízení

Řekneme Vám nejdůležitější informace o průběhu studia, přijímacím řízení, možnostech studia v zahraničí. Studenti fakulty Vám vysvětlí možnosti ubytování, sportovního a kulturního vyžití v kampusu ČVUT i v Praze.

10:45

Představení studijních programů

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

STAVITELSTVÍ

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

11:45

Přechod do Ateliéru D na oborové stánky

Představení všech studijních programů a specializací Fakulty stavební spojené s prohlídkou tematický učeben a laboratoří. Osobně se setkáte se studenty a pedagogy.

12:30

Komentovaná prohlídka Fakulty stavební

Odborné učebny a posluchárny, studio membránové architektury v "Aquariu", unikátní modely našich "vodařů" - plavební komora Děčín, umělá vodní slalomová dráha, modelovna, kreslírna, tichá studovna, fitcentrum, povalovna B500B.

Na prohlídku se bude odcházet ve 12:30 od informačního stánku.

 

Doprovodný program

Výstava studentských prací studijního programu ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ v atriu Fakulty stavební

 

  

Sobota 24. 11. 2018

Dopolední program pro zájemce o studium, rodiče a veřejnost.

Odpolední program je připraven pro absolventy Fakulty stavební a současně pokračujem prezentace studijních programů v Ateliéru D včetně info stánku o přijímacím řízení.

9.00  

Přivítání v atriu Fakulty stavební

Ve vstupním prostoru Vás přivítáme na informačním stánku, zde obdržíte program a už se můžete ptát, co Vás zajímá našich "infomanů".

9:00 - 18.00

Oborové stánky v Ateliéru D a infostánek o přijímacím řízení

Po celý den jsou pro vás připraveny stánky v Ateliéru D, kde se potkáte osobně se studenty i pedagogy jednotlivých studijních programů. Navigace do Ateliéru D, na přednášky a prohlídku fakulty bude zajištěna studenty "infoman".

Najdete zde také infostánek pro dotazy k přijímacímu řízení a k magisterskému a doktorskému studiu na fakultě.

10.00 

 

 

Úvodní prezentace

Prezentace se týká informací o průběhu studia, přijímacím řízení, možnostech studia v zahraničí. Se studenty Vám budeme sdílet možnosti ubytování, sportovního a kulturního vyžití v kampusu ČVUT i v Praze.

10:45

Představení studijních programů

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

STAVITELSTVÍ

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

11:45

Přechod do Ateliéru D na oborové stánky

Představení všech studijních programů a specializací Fakulty stavební spojené s prohlídkou učeben a laboratoří. Osobně se setkáte se studenty a pedagogy.

12:30

Komentovaná prohlídka Fakulty stavební pro uchazeče o studium, rodiče a veřejnost

Odborné učebny a posluchárny, studio membránové architektury v "Aquariu", unikátní modely našich "vodařů" - plavební komora Děčín, umělá vodní slalomová dráha, modelovna, kreslírna, tichá studovna, fitcentrum, povalovna B500B.

Na prohlídku se bude odcházet ve 12:30 od informačního stánku.

12:30 - 17:00

Srdečně zveme absolventy na komentované prohlídky Fakulty stavební

Připravili jsme pro vás komentované prohlídky. Vaši profesoři s vámi pohovoří o zajímavostech z laboratoří, výzkumu a prestižních projektů.

Přijďte se podívat na svou alma mater a setkat se se svými spolužáky a profesory.

Na prohlídku se bude odcházet ve 12:30 od informačního stánku. 

Program pro děti: chemická dílna.

14:00

Přivítání absolventů a setkání s vedením Fakulty stavební

Slavnostní zahájení proběhne v Ateliéru D.

14:30 - 16:00

Série tematických přednášek pro absolventy a všechny, které zajímá svět stavebnictví, architektury a geodézie

Doprovodný program

Výstava studentských prací programu ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ v atriu Fakulty stavební

 

 

 DoD_listopad_2018.jpg

 

 

Zpátky nahoru