Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky do bakalářského studia 2019/2020

31/10 2018

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky do bakalářského studia 2019/2020

(Výňatek z dokumentu Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2019/2020 - odst. 6)

Děkan promine přijímací zkoušku z matematiky uchazečům, kteří absolvovali střední školu v České republice podle zákona č. 564/2004 (školský zákon) nebo Slovenské republice podle zákona č. 245/2008 (školský zákon), maturitní zkoušku složili ve školním roce 2018/2019 nebo 2017/2018 a splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. Průměr (vyjádřený na dvě desetinná místa) ze všech známek z předmětu Matematika uvedených na vysvědčeních za 2. pololetí posledních čtyř ročníků střední školy mají nejvýše 2,50 a současně počet známek z předmětu Matematika započítávaných při výpočtu průměru je nejméně tři (uchazečům, kteří maturují ve školním roce 2018/2019, se započítává známka za 1. pololetí posledního ročníku);
  2. Vykonali maturitní zkoušku ve společné části (státní maturita) podle školského zákona č. 561/2004 Sb. z předmětu Matematika s prospěchem "výborně".
  3. Vykonali maturitní zkoušku v nepovinné části podle školského zákona č. 561/2004 Sb. z předmětu Matematika+ s prospěchem "výborně, velmi dobře nebo dobře".

O prominutí přijímací zkoušky není třeba žádat.
Na studijní program Architektura a stavitelství budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška z matematiky a kteří získali minimální počet bodů z přijímací zkoušky z architektury. Na ostatní studijní programy budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška z matematiky.

 

Zpátky nahoru