Mimořádná motivační stipendia na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol pro akademický rok 2020/2021

10/1 2020

Motivační stipendia pro nadané středoškoláky

Přijetí bez přijímaček motivační stipendium ve výši deset tisíc nebo sedm a půl tisíce korun nabízí středoškolákům s dobrými výsledky v matematice Fakulta stavební ČVUT v Praze. Na studijní program Architektura a stavitelství budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška z matematiky a kteří zároveň získají odpovídající počet bodů z přijímací zkoušky z architektury. Na ostatní studijní programy budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška z matematiky. Podmínky prominutí přijímací zkoušky z matematiky jsou zde. Děkan se rozhodl navíc podpořit ty nejnadějnější i speciálním stipendiem, které naběhne už v prvním semestru. Podmínkou je, že budou studenty bakalářského programu a půjde o jejich první studium na fakultě.

Více o motivačním stipendiu se dočtete níže v opatření děkana.

Podmínky prominutí přijímací zkoušky z matematiky zde.

Více o přijímacím řízení zde.

 

Opatření děkana č. 1/2020

č.j. 1/OD/921/2020

 

Mimořádná motivační stipendia na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol pro akademický rok 2020/2021

 

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze udělí mimořádné motivační stipendium na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol v akademickém roce 2020/2021 

ve výši 10 000 Kč

všem uchazečům o studium, kteří úspěšně složí zkoušku Matematika+ (CERMAT) s výsledkem výborně
a dne 1. 11. 2020 budou studenty 1. ročníku jednoho z bakalářských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze (FSv ČVUT), přičemž půjde o jejich první studium na FSv ČVUT.

ve výši 7 500 Kč

všem uchazečům o studium, kteří k přihlášce ke studiu doloží průměr z předmětů Matematika 1,00
nebo získají z přijímacího testu z matematiky na FSv ČVUT 19 či 20 bodů z 20 možných
a dne 1. 11. 2020 budou studenty 1. ročníku jednoho z bakalářských studijních programů na FSv ČVUT, přičemž půjde o jejich první studium na FSv ČVUT.


O stipendium není třeba žádat.

Celkově se předpokládá, že bude mezi studenty prvních ročníků bakalářského studia na FSv ČVUT rozdělena částka přibližně 500 000 Kč.

 

Praha 10. ledna 2020

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan

Zpátky nahoru