Mimořádná motivační stipendia na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol pro akademický rok 2019/2020

12/12 2018
Vyhláška děkana č. 13/2018 č.j. 13/VD/921/2018

 

Mimořádná motivační stipendia na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol pro akademický rok 2019/2020

 

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze udělí mimořádné motivační stipendium na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol v akademickém roce 2019/2020 

ve výši 10 000 Kč

všem uchazečům o studium, kteří úspěšně složí zkoušku Matematika+ (CERMAT) s výsledkem výborně
a dne 1. 11. 2019 budou studenty 1. ročníku jednoho z bakalářských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze (FSv ČVUT), přičemž půjde o jejich první studium na FSv ČVUT.

ve výši 7 500 Kč

všem uchazečům o studium, kteří k přihlášce ke studiu doloží průměr z předmětů Matematika 1,00
nebo získají z přijímacího testu z matematiky na FSv ČVUT 19 či 20 bodů z 20 možných
a dne 1. 11. 2019 budou studenty 1. ročníku jednoho z bakalářských studijních programů na FSv ČVUT, přičemž půjde o jejich první studium na FSv ČVUT.


O stipendium není třeba žádat.

Celkově se předpokládá, že bude mezi studenty prvních ročníků bakalářského studia na FSv ČVUT rozdělena částka přibližně 500 000 Kč.

 

Praha 12. prosince 2018

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan

Zpátky nahoru