Světový den vody na FSv

28/3 2019

Světový den vody

slavíme na Fakultě stavební ČVUT tradičním tradičním diskuzním seminářem pro studenty (nejen) na téma: 

Řešili jsme povodně, teď řešíme sucho

Povodí Rakovnického potoka a Blšanky patří mezi nejsušší oblasti v ČR, zajímavá opatření na zmírnění vodního deficitu: řešení nových přírodě blízkých akumulačních nádrží a převod vody z povodí Ohře.

Kdy: čtvrtek 28. 3. 2019 od 14:00, místnost B-880

voda_layout_pruh.jpg

Zpátky nahoru