Vyhlášení mimořádného termínu přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2019/20

9/4 2019

Vyhláška děkana č. 4/2019

VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/20

Vyhlašuji mimořádný termín přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů:     

Stavební inženýrství
Architektura a stavitelství
Geodézie a kartografie
Stavitelství
Civil Engineering (výuka v anglickém jazyce)

Pro mimořádný termín přijímací zkoušky platí následující termíny:

Termín podávání přihlášek  1. 6. – 31. 7. 2019
Termín přijímací zkoušky      28. 8. 2019
Termín pro úhradu poplatku spojeného s přijímacím řízením      31. 7. 2019
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení 
tento termín neplatí pro maturitu v září.        
V případě maturity v září: ihned po obdržení matur. vysvědčení, nejpozději 16. 9. 2019
31. 7. 2019
Termín pro doručení nostrifikační doložky nebo potvrzení       
o vykonání zkoušky z českého jazyka
společně s přihláškou nebo nejpozději 16. 9. 2019 osobně při zápisu do studia
Termín zápisu do studia 1 ročníku:    3. - 5. 9.  nebo 16. 9. 2019


Postup při podávání přihlášky, průběh přijímacího řízení a detailní informace k přijímací zkoušce naleznete ve Směrnici děkana 3/2018.

Přijímání uchazečů ke studiu v rámci mimořádného termínu se řídí

- vyhláškou děkana FSv ČVUT č. 10/2018 „Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FSv ČVUT pro ak. rok 2019/20“,

- směrnicí děkana FSv ČVUT č. 3/2018 „Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů na FSv ČVUT pro ak. rok 2019/20“ (kromě termínů přijímacího řízení uvedených v odst. II., pro mimořádný termín platí termíny výše uvedené).

Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím databáze prihlaska.cvut.cz.

Elektronickou přihlášku je nutné z databáze vytisknout a zaslat doporučeně na adresu: Fakulta stavební, přijímací řízení, Thákurova 7, 166 29 Praha 6. Bez zaslání tohoto tiskového výstupu z elektronické databáze nemůže být přihláška zařazena do přijímacího řízení. Konkrétní hodina a místnost konání přijímací zkoušky budou uchazečům sděleny prostřednictvím databáze prihlaska.cvut.cz u příslušné elektronické přihlášky.

 

9. dubna 2019                                                                                                                                                        prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v. r. 

Zpátky nahoru