konference Local Mechanical Properties 2019

6/11 2019 - 8/11 2019

Mezinárodní konference Local Mechanical Properties 2019

Srdečně Vás zveme k účasti na 14. ročník mezinárodní konference Local Mechanical Properties 2019. Konferenci letos orgaznizuje Fakulta stavební ČVUT pod zástitou děkana prof. Jiřího Máci a organizačním vedením doc. Jiřího Němečka.

Termín konference: 6. - 8. 11. 2019

Místo: Budova CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, Dejvice

Web konference: lmp-conference.cz

Konference je zavedeným fórem v oblasti lokálního mechanického testování, mikromechaniky a souvisejících mikrostrukturálních studií v různých oblastech materiálových věd. Setkání poskytne příležitost zdůraznit nedávné výsledky výzkumu a vývoje v oblasti materiálového inženýrství, experimentálních metod, modelování, důležitých průmyslových aplikací, s cílem charakterizovat mechanické vlastnosti materiálů od nano do mikro / meso měřítka.

Akce se účastní renomovaní vyzvaní řečníci (Prof. Swain, Don State Univ & Univ Sydney; Prof. Dehm, Max-Planck Institute).

Je možné přihlašovat příspěvky z oblasti nanoindentace, hodnocení tvrdosti a jiných mechanických vlastností, měření deformací a napětí, časově závislých vlastností s příslušnými mikrostrukturními analýzami (TEM / SEM, AFM, TERS atd.) bez ohledu na typ materiálu (kovy, keramika, plasty, biomateriály, beton atd.). Zvláště vhodné jsou příspěvky, které obsahují kombinaci technik a mikrostrukturně motivovaných materiálových modelů.

Účast studentů je vítaná.

Důležité termíny: sběr abstraktů končí 1. 5. 2019, registrace účastníků a platba do 10. 9. 2019, konference 6. - 8. 11. 2019

Více informací zde.

IMG_2886.jpg  IMG_2931.jpg

 

Zpátky nahoru