konference

20/5 2019

konference: Zásobování pitnou vodou v kontextu (nejen) klimatických změn

V pondělí 20. 5. 2019 proběhla ve Středočeské centrále cestovního ruchu konference "Zásobování pitnou vodou v kontextu (nejen) klimatických změn". Konferenci zorganizovala divize pro Vědu, výzkum a inovace Středočeského inovačního centra v rámci Týdne inovací. Vzhledem k vysoce aktuálnímu tématu vyvolala akce velký zájem a celkem se jí zúčastnilo téměř padesát účastníků z řad starostek, starostů či zastupitelů obcí.

V pestrém programu vystoupilo deset zástupců výzkumné, akademické i soukromé sféry s velmi zajímavými příspěvky, které se týkaly zajištění a obnovy zdrojů pitné vody, stavu a kapacit vodohospodářské infrastruktury, kvality a bezpečnosti vody, sucha, retence vody v krajině apod. 

Na konferenci prezentoval mimo jiné Dr. Ing. Tomáš Dostál, vedoucí Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT.

Další informace včetně prezenrací řečníků a fotografie naleznete na webu konference.

 

EW7B7155_1620x1080.jpg

Zpátky nahoru