Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM pro projektování a řízení staveb

25/9 2019 - 26/9 2019

MĚŘENÍ, VIZUALIZACE A ZPRACOVÁNÍ DAT BIM PRO PROJEKTOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STAVEB 2019 se zaměřením na digitalizaci a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě

Národní konference je zaměřena na aktuální problémy digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě a na připravované legislativní a organizační změny:

  • digitalizace stavebního řízení,

  • novelizace souvisejících zákonů (č. 200/1994 Sb., č. 416/2009 Sb. aj.),

  • současný stav legislativy BIM a její návaznost na digitalizaci stavebního řízení, praktické zkušenosti se zaváděním BIM technologií,

  • digitální technické mapy ČR (DTM ČR), stavby v Registru územní identifikace a nemovitostí (RÚIAN) a bytů v katastru nemovitostí.

Záštitu nad konferencí převzala ministryně MMR ČR Ing. Klára Dostálová a předseda ČÚZK Ing. Karel Večeře.

Konference bude probíhat ve dnech 25. 9. – 26. 9. 2019 na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Současně s konferencí se uskuteční výstava předních firem a společností v atriu fakulty.

Více informací o konferenci a přihlášení zde.

Zveme Vás k účasti na této konferenci.

 

Zpátky nahoru