Pozvánka

4/9 2019

Zveme vás na výstavu

IMAGO / IMAGINES

Výstava k 600. výročí úmrtí českého a římského krále Václava IV. 

Cílem výstavy a doprovodných programů je ukázat zejména širšímu publiku odlišný pohled na dobu Václava IV., pokládaného soudobými říšskými prameny a dodnes i částí historické obce za panovníka neschopného, zodpovědného jak za náboženské a společenské napětí v českém království před vypuknutím husitské revoluce, tak za krizi vztahů k říši i k papežskému stolci. Umění jeho doby v českých zemích představuje přitom vrchol ve výtvarné kvalitě i spektru námětů a nových, zcela netradičních přístupů.

Pro výstavu zpracoval Vojtěch Dvořák z Fakulty stavební ČVUT virtuální rekonstrukce původních podob dvou velkolepých kaplí na hradech Václava IV.

K vidění je kaple sv. Václava a Ladislava a její původní prostorová podoba ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře a bývalá kaple Panny Marie a sv. Kateřiny a její pravděpodobná prostorová podoba na hradu Krakovec.

DATUM KONÁNÍ VÝSTAVY:
4. 9. - 26. 10. 2019
Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Výstavu připravil Ústav dějin umění Akademie věd ČR.

Více iformací

 imago_01.jpg

 

Zpátky nahoru