Replika pancéřového zvonu před fakultou

21/9 2019

Replika pancéřového zvonu z roku 1938 vystavená před fakultou bude experimentálně instalována na pěchotní srub T-S 20

Železobetonová replika svrchní části pancéřového zvonu typu AJ-S-D vznikla v rámci projektu NAKI II DG18P02OVV063, realizovaného v letech 2018-22 na Fakultě stavební ČVUT. Před fakultou bude vystavena až do 11. října, poté bude v rámci komplexní sanace experimentálně instalována na pěchotní srub T-S 20 u Červeného Kostelce. Pancéřové zvony byly součástí mnoha pevnostních objektů tzv. těžkého opevnění budovaného Československem v letech 1935-38. Původních zvonů se dochovalo velmi málo, naprostá většina z nich byla z československých pevností ve 40. a 50. letech 20. století vyjmuta a roztavena jako zdroj kovu. V současnosti dochází k obnově velkého množství pevnostních objektů spolky vojenské historie a právě rekonstrukce zvonů představuje z finančního hlediska jeden ze stěžejních problémů.

Replika zvonu vznikla jako součást komplexního sanačního opatření, jehož autory jsou J. Pazderka, P. Reiterman, T. Pavlů a M. Ženíšek z Fakulty stavební ČVUT. Vystavená replika svrchní části zvonu typu AJ-S-D před fakultou je plně funkční, umožňuje instalaci původních střílen i zbraní. Zároveň se jedná o technické řešení, které je cenově dostupné pro majitele pevnostních objektů. Podrobnější informace najdete na panelech před fakultou.

 

zvon_01.jpg

Zpátky nahoru