koference

18/10 2019

pozvánka na konferenci

Průmyslové dědictví - současné výzvy

Studentská vědecká konference s účastí přizvaných odborníků

Konference se koná:  pátek 18. 10. od 9:30 ve studiu Alta (U výstaviště 21, Praha 7)

Pořádá: Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT a platforma Industrial Heritage 2.0

Konference shrne výsledky výzkumu doktorského studijního oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví za dobu jeho desetileté existence, jeho spolupráci s odborníky z praxe a nastíní nové perspektivy budoucího rozvoje vzdělávání v tomto oboru, které reflektují současný posun ve vnímání této problematiky. Konference se zúčastní stávající studenti i absolventi, vyučující a vyzvaní odborníci.

Konference bude rozdělena do tří bloků:

  • Perspektivy nového studijního oboru průmyslové dědictví
  • Témata současného výzkumu
  • Projekty záchrany průmyslového dědictví

Více informací zde.

 

Zpátky nahoru