exkurze Zelené střechy

9/10 2019

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství uspořádala exkurzi

Extenzívní zelené střechy a dešťové zahrady

V rámci předmětu VIZPV se studenti každoročně zúčastní zajímavých exkurzí. V říjnu 2019 navštívili Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB), kde se nachází také Laboratoř hydrometeorologie & hydropedologie.

Ta se zabývá se mj. tzv. Modro-zelenou infrastrukturou (Zelené střechy, Vsakovací průlehy, Dešťové zahrady, Zelené stěny). Na UCEEB je realizován výzkum zejména extenzívních zelených střech a dešťových zahrad.

Cílem smluvního výzkumu na ploškách extenzivních zelených střech je posouzení různých skladeb zelených střech s ohledem na spolehlivost jejich funkce, nároky na údržbu a další vlastnosti.

Posouzení dlouhodobého vývoje substrátu a hydrologického režimu probíhá v rámci základního výzkumu na malých ploškách extenzivních zelených střech a také na dešťové zahrádce.

 strecha_01.jpg   strecha_02.jpg

strecha_03.jpg   strecha_04.jpg

pekna_strecha.jpg   pekna_studenti.jpg

Zpátky nahoru