Nový Český historický atlas

4/2 2020

Pokřtili jsme nový Český historický atlas, který mapuje dějiny 20. století.

Když se spojí historici, geomatici a kartografové, vznikne něco nádherného. Nový Český historický atlas, který mapuje dějiny 20. století.

Knihu vydal Historický ústav Akademie věd ČR a nakladatelství. Na knize se podíleli pracovníci z katedry geomatiky Jiří Cajthaml (na fotografii), Pavel Seemann a Jan D. Bláha.

Publikace Český historický atlas - Kapitoly z dějin 20. století spojila vědce z Historického ústavu Akademie věd České republiky, Fakulty stavební Českého vysokého učení technického a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Autoři, mezi nimiž jsou Jiří Cajthaml, Pavel Seemann a Jan D. Bláhakatedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT, ale i studenti studijního programu Geodézie a kartografie, atlas rozčlenili na tři základní oddíly - Prostor, Čas a Společnost. Nabízí tak unikátní vybraná témata, která se zaměřila na významné dějinné momenty 20. století.

Atlas předkládá vybrané kartograficky ztvárněné historické události, které stále oslovují odbornou i širší laickou veřejnost, ale i témata dosud nezpracovaná. Nabízí pohled na dějinný vývoj v čase a prostoru tak, jak jej umožňují tištěné (analogové) analytické i syntetické mapy, s určitou mírou statičnosti, ale zároveň s předností stability tištěných médií oproti internetovým.

Knihu si můžete zakoupit zde.

atlas_01.jpg  atlas_05.jpg  atlas_03.jpg

 

Zpátky nahoru