Iniciační fond fakulty stavební ČVUT

1/3 2020

Vstup do mezinárodních výzkumných projektů usnadní iniciační fond fakulty stavební ČVUT

Informace, jak žádat, naleznete zde.

Seznamte se s příběhy těch, kteří ho využili. Zapojte se také!

 Martin_Landa_ico_cb.jpg

Ing. Martin Landa, Ph.D.

Katedra geomatiky, odborný asistent

Název projektu: Geo-harmonizer: EU-wide automated mapping system for harmonization of Open Data based on FOSS4G and Machine Learning

 

Čemu se váš projekt věnuje?

Cílem projektu je vyvinout původní, webově orientovaný, modulární systém ("Geo-harmonizer") určený pro uchovávání a sdílení geografických dat s tematickým obsahem pokrývající území kontinentální Evropy.

 

Jaké země v něm jsou zapojeny?

Nizozemsko, Německo, Rumunsko, Chorvatsko a Česká republika.

 

Jak dlouho by měl projekt trvat?

Projekt je plánován na 3 roky, tj. do poloviny roku 2022.

 

Co by mělo být jeho výsledkem?

V jeho rámci chceme vytvořit webově orientovaný systém poskytující vybrané tematické okruhy

geografických dat (land cover, kvalita životního prostředí a pod).

 

K jeho realizaci jste se rozhodli využít i iniciační fond fakulty. Jak jste se o něm dozvěděli a k čemu jste se rozhodli fond využít?

Informaci o fondu jsme získali od kolegů na katedře geomatiky. Získané prostředky z iniciačního fondu nám umožnily pozvat prestižního odborníka k nám na fakultu.  

 

Kolik jste z programu získali a kdo tedy přijel?

Obdrželi jsme dvacet tisíc korun, díky nimž mohl Fakultu stavební ČVUT navštívit Dr. Markus Neteler, odborník v oblasti eco-health, biodiversity, GIS a Earth observation. Jeho návštěva provázaná s přednáškou pro naše studenty a zaměstnance úspěšně započala spolupráci s firmou Mundialis (Německo) na projektu GeoHarmonizer.

 

Zpátky nahoru