Observatoř

1/1 2020

PROJEKT OP VVV

Obnova a optimalizace umístění infrastruktury pro astronomii a stanice pro příjem dat dálkového průzkumu Země

Název

Obnova a optimalizace umístění infrastruktury pro astronomii a stanice pro příjem dat dálkového průzkumu Země

Restoring and optimizing the location of astronomy infrastructure and remote sensing data receiving stations

 

Identifikace poskytovatele

MŠMT ČR

 

Program

OP VVV

 

Identifikace projektu

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002527

 

Odpovědný řešitel

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

 

Výsledky a výstupy projektu

Nově vybudovaných nebo modernizovaných infrastruktur

5

 

Anotace celkového přínosu

Hlavním cílem projektu byla celková obnova infrastruktury pro klasickou i geodetickou astronomii na observatoři FSv, která byla v havarijním mechanickém stavu včetně zastaralé a nefunkční techniky, a dále obnovení výukové stanice pro příjem družicových dat z meteorologických družic. Observatoř byla kompletně modernizována, motorizována a je nyní ovládána dálkově pomocí elektroniky, což zásadně přispěje k jejímu využívání.

Projekt "Obnova a optimalizace umístění infrastruktury pro astronomii a stanice pro příjem dat dálkového průzkumu Země" je obecně zaměřen na zvýšení zájmu o tradiční i geodetickou astronomii, zlepšení podmínek pro studium a výzkum ve všech akreditovaných studijních programech Geodézie a kartografie a studentů z dalších studijních programů, zejména díky dálkovému přístupu k moderní astronomické technice.

Přínosem projektu je především:

- nově pořízené moderní vybavení pomůže studentům, doktorandům a výzkumným pracovníkům dosáhnout kvalitních vědeckých výstupů
- moderní výzkumné vybavení zatraktivní studium ve všech zainteresovaných studijních programech, zvýší zájem studentů o astronomii a dálkový průzkum Země
- kvalitní výukové přístrojové vybavení, ovládané dálkově, umožní přístup více studentům včetně zintenzivnění zahraniční spolupráce, mobilní zařízení bude využíváno na výukách v terénu mimo Prahu, kde je menší světelné znečistění atmosféry

Pořízené infrastruktury
Stroje a zařízení a softwarové řešení k strojům

observ_1.jpg

Obr. 1 Pohled na observatoř FSv, ČVUT v Praze – záběr z exkurze zahraničních hostů

 1. Oprava astronomické kopule
 2. Stanice pro příjem družicových dat
  • Stanice pro příjem dat
  • Datová pole
  • Datové úložiště
  • Externí displej
 3. Sluneční dalekohled a světelný teleskop
  • Dalekohled Celestron EDGE HD 1400 s příslušenstvím
 4. Mobilní sluneční teleskop
  • Teleskop LUNT 80
  • Astrograf TSC SKY s příslušenstvím
 5. Mobilní astronomická souprava
  • Hvězdářský dalekohled Celestron CPC 1100HD s příslušenstvím

Obr.2.jpg 

Obr. 2 Pozorování Slunce

Obr_3.1.jpg  

Obr_3_2.jpg

Obr. 3 Měsíc, kráter Koperník, 93 km v průměru, 4.4.2020, 21:10 SELČ

Obr. 4.png

Obr.4 Kometa Atlas C 2019 – Y4, 1.4.2020, 23:11 SELČ, expozice 300 s

Zpátky nahoru