Dopis děkana zaměstnancům a studentům

30/4 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,
milé studentky, milí studenti,

současné období charakterizuje veliká míra nejistoty. S vědomím toho, že v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR nebo rektora ČVUT vše může být jinak, než nyní předpokládáme, vydávám mimořádná opatření pro ověřování studijních výsledků ve zkouškovém období letního semestru akademického roku 2019/2020. Chtěl bych vám tak představit alespoň základní rámec toho, jak bude tento semestr uzavřen. 
Přesné znění zde.

V rámci bezkontaktní on-line výuky jsme společně ušli kus cesty a bylo by chybou se nyní zastavit a oddalovat zakončování předmětů a studia na pozdější dobu, která je koneckonců možná ještě nejistější.
Fakulta stavební se v co největší možné míře musí připravit na distanční zakončování předmětů. Vážím si odvahy a odhodlání vyučujících zakončit více než 90 % předmětů tímto způsobem.
Nebude to jednoduché. Čeká nás realizace něčeho, s čím nemá nikdo z nás zkušenosti, neměli jsme dostatečný prostor vše odzkoušet, nemáme dostatečnou praxi, nelze vyloučit též technické problémy. Zkoušející i studenti tak budou vystaveni situaci, se kterou se dosud nesetkali. Bude třeba duchapřítomnosti a improvizace, proto vás prosím o vzájemnou spolupráci, komunikaci a toleranci.

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat ve vyhlášených termínech, budeme však preferovat polokontaktní zkoušení, v odůvodněných případech bude umožněno i distanční zkoušení.
V minulých týdnech jsme se naučili mnohým novým dovednostem, které budeme využívat jistě i v budoucnu. Věřím, že se stejným úsilím a odhodláním, s jakým jsme zvládli on-line výuku, se podaří úspěšně tento semestr i zakončit. Také věřím, že se na podzim sejdeme a budeme moci pokračovat dál obvyklým způsobem. Já osobně se na to již velmi těším.

Závěrem mi dovolte vzpomenout Christiana Josefa Willenberga, bez něhož by dnešní ČVUT nebylo a který se také nenechal odradit nepřízní situace. Byl to člověk nejen cílevědomý, ale i trpělivý, když 13 let musel čekat na okamžik, kdy mu bude umožněno zahájit výuku „inženýrského umění“. Jsem velmi rád, že studenti a učitelé spolu s ostatními zaměstnanci fakulty v souladu s tradicemi naší školy prokazují své inženýrské schopnosti a odhodlání pokračovat dál i v dobách nelehkých.

Vážení členové akademické obce, nečeká nás snadný úkol, ale jsem přesvědčen, že jej společně zvládneme!
Přeji vám hodně štěstí, zdraví a energie!

Jiří Máca
děkan 

Zpátky nahoru