Informace o zkoušce z architektury

12/5 2020

Aktuální informace o zkoušce z architektury

pro uchazeče o bakalářské studium programu Architektura a stavitelství v akademickém roce 2020/2021

Aktuálně: ZDE naleznete výsledky přijímací zkoušky z architektury z 3. 7. 2020 do bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství. Minimální počet bodů pro přijetí ke studiu je 10.

Děkan fakulty zrušil přijímací zkoušky z matematiky do bakalářského studia - všem uchazečům jsou prominuty.

Pro přijetí do programu Architektura a stavitelství zůstává v platnosti druhá část přijímací zkoušky: zkouška z architektury.


Tato část proběhne bezkontaktně, tj. bez osobní účasti uchazeče - přijímací komise posoudí práce a dokumenty, které ke zkoušce elektronicky e-mailem zašlete.

Dokumenty pro přijímací zkoušku z architektury níže uvedené v bodě 3 a., b., c. zasílejte e-mailem na adresu:   uchazec@fsv.cvut.cz v termínu:  

1. 7. - 15. 8. 2020 (platí pro přihlášky podané 1. 6. - 31. 7. 2020).

1. Předmět e-mailu:  Architektura Bc
2. Obsah e-mailu:     1. Jméno a příjmení  2. Kód přihlášky
3. Příloha e-mailu:    1x souborné pdf o max. velikosti 30MB obsahující:

  1. 4 výtvarné práce (1x motivační práce, 3x grafické práce) - podrobný popis viz  odst. 2 zde: https://www.fsv.cvut.cz/legislat/od022019.pdf
  2. další podklady (dle vlastního uvážení), kterými prokážete zájem o architekturu a stavitelství  (zejména absolvování přípravných kurzů, ocenění za středoškolskou odbornou činnost, doklady o účasti ve studentských soutěžích, seminární práce, ateliérové projekty apod.)
  3. prohlášení uchazeče o vlastním autorství předložených prací - ke stažení zde. 

Způsob hodnocení zaslaných výtvarných prací přijímací komisí viz část VI, odst. 5 zde  https://www.fsv.cvut.cz/legislat/smde0719.pdf


Výsledek přijímací zkoušky z architektury uvidíte v databázi prihlaska.cvut.cz nejpozději do 9. 9. 2020. Při vstupu do databáze prosím zadejte kód Vaší přihlášky.

Pro přijetí do studia je nutné nejen absolvovat úspěšně přijímací zkoušku z aruchitektury, ale také zaslat na fakultu úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
--------------------------------------------------------------------------
Úředně ověřenou kopii prosím zašlete ihned po obdržení maturitního vysvědčení (pokud jste již na fakultu nezaslali) na adresu: FSv ČVUT, přijímací řízení, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

V případě maturity v září prosím kontaktujte fakultu: uchazec@fsv.cvut.cz

Jakmile převezmeme úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, zobrazí se vám tato informace  do týdne v databázi prihlaska.cvut.cz  
Rozhodnutí o přijetí a datum zápisu Vám bude také zobrazeno v databázi prihlaska.cvut.cz a to nejpozději začátkem srpna.

kompletní informace k přijímacímu řízení 

 

Příprava na přijímací zkoušku z architektury

Manuál uchazeče pro přijímací řízení do studijního programu Architektura a stavitelství

Přípravný kurz kreslení

Výuková videa architektonické kresby k přijímací zkoušce

Každé dva dny zveřejňujeme videa na našem YouTube kanálu. Dejte odběr a připravte se postupně k přijímací zkoušce. Přidejte se také do facebookové skupiny Jdu na stavárnu, kde Vás provedeme od přijímacího řízení až do prvního semestru. 

Zde můžete zhlédnout už nahraná videa:

 

Zářijové vyrovnávací kurzy pro přijaté studenty

Doporučujeme přijatým studentům pro hladký start studia využít naše zářiové vyrovnávací kurzy:

Kurz matematiky

Kurz deskriptivní geometrie

Kurz stavební mechaniky

Kurz kreslení

 

 

Zpátky nahoru