Informace o zkoušce z architektury

12/5 2020

Aktuální informace o zkoušce z architektury

pro uchazeče o bakalářské studium programu Architektura a stavitelství v akademickém roce 2020/2021

Aktuálně: ZDE naleznete výsledky přijímací zkoušky z architektury z 3. 7. 2020 do bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství. Minimální počet bodů pro přijetí ke studiu je 10.

Děkan fakulty zrušil přijímací zkoušky z matematiky do bakalářského studia - všem uchazečům jsou prominuty.

Pro přijetí do programu Architektura a stavitelství zůstává v platnosti druhá část přijímací zkoušky: zkouška z architektury.


Tato část proběhne bezkontaktně, tj. bez osobní účasti uchazeče - přijímací komise posoudí práce a dokumenty, které ke zkoušce elektronicky e-mailem zašlete.

Dokumenty pro přijímací zkoušku z architektury níže uvedené v bodě 3 a., b., c. zasílejte e-mailem na adresu:   uchazec@fsv.cvut.cz v termínu:  

15. 5. - 30. 6. 2020 (platí pro přihlášky podané 1. 1. - 31. 3. 2020)

1. 7. - 15. 8. 2020 (platí pro přihlášky podané 1. 6. - 31. 7. 2020).

1. Předmět e-mailu:  Architektura Bc
2. Obsah e-mailu:     1. Jméno a příjmení  2. Kód přihlášky
3. Příloha e-mailu:    1x souborné pdf o max. velikosti 30MB obsahující:

  1. 4 výtvarné práce (1x motivační práce, 3x grafické práce) - podrobný popis viz  odst. 2 zde: https://www.fsv.cvut.cz/legislat/od022019.pdf
  2. další podklady (dle vlastního uvážení), kterými prokážete zájem o architekturu a stavitelství  (zejména absolvování přípravných kurzů, ocenění za středoškolskou odbornou činnost, doklady o účasti ve studentských soutěžích, seminární práce, ateliérové projekty apod.)
  3. prohlášení uchazeče o vlastním autorství předložených prací - ke stažení zde. 

Způsob hodnocení zaslaných výtvarných prací přijímací komisí viz část VI, odst. 5 zde  https://www.fsv.cvut.cz/legislat/smde0719.pdf


Výsledek přijímací zkoušky z architektury uvidíte v databázi prihlaska.cvut.cz nejpozději do 15. 7. 2020 (resp. 9. 9. 2020). Při vstupu do databáze prosím zadejte kód Vaší přihlášky.

Pro přijetí do studia je nutné nejen absolvovat úspěšně přijímací zkoušku z aruchitektury, ale také zaslat na fakultu úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
--------------------------------------------------------------------------
Úředně ověřenou kopii prosím zašlete ihned po obdržení maturitního vysvědčení (pokud jste již na fakultu nezaslali) na adresu: FSv ČVUT, přijímací řízení, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Zašlete nejpozději do data: 31. 7. 2020 (datum podání na poštu), v případě maturity v září prosím kontaktujte fakultu: uchazec@fsv.cvut.cz

Jakmile převezmeme úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, zobrazí se vám tato informace  do týdne v databázi prihlaska.cvut.cz  
Rozhodnutí o přijetí a datum zápisu Vám bude také zobrazeno v databázi prihlaska.cvut.cz a to nejpozději začátkem srpna.

kompletní informace k přijímacímu řízení 

 

Příprava na přijímací zkoušku z architektury

Manuál uchazeče pro přijímací řízení do studijního programu Architektura a stavitelství

Přípravný kurz kreslení

Výuková videa architektonické kresby k přijímací zkoušce

Každé dva dny zveřejňujeme videa na našem YouTube kanálu. Dejte odběr a připravte se postupně k přijímací zkoušce. Přidejte se také do facebookové skupiny Jdu na stavárnu, kde Vás provedeme od přijímacího řízení až do prvního semestru. 

Zde můžete zhlédnout už nahraná videa:

 

Zářijové vyrovnávací kurzy pro přijaté studenty

Doporučujeme přijatým studentům pro hladký start studia využít naše zářiové vyrovnávací kurzy:

Kurz matematiky

Kurz deskriptivní geometrie

Kurz stavební mechaniky

Kurz kreslení

 

 

Zpátky nahoru