soutěž Urban Design Award 2020

1/7 2020

soutěž Urban Design Award

Vytvořili jste ve školním roce 2019/2020 urbanistický projekt, který stojí za to? Chcete se poměřit se studenty z dalších univerzit a nechat posoudit váš projekt praktikujícími urbanisty? Přihlaste se do soutěže Urban Design Award!

Do soutěže lze přihlásit projekty semestrální, ročníkové i bakalářské, zapsané jako urbanistický projekt v akademickém roce 2019/2020. Nelze přihlásit magisterské diplomní projekty.

Termín odevzdání přihlášky spolu s prací: 1. července 2020

Přihlášky je nutné zasílat prostřednictvím webového formuláře společně s portfoliem připraveným pro tisk A3 (formát PDF, max. 15 stran + titulka, 300 dpi). Minimální rozsah práce: schéma návrhu, resp. principů řešení vč. analytické části, příslušné situace, prostorová dokumentace (perspektivy, axonometrie). 

Ceny soutěže:

1. cena – 16 000 Kč
2. cena –   9 000 Kč
3. cena –   6 000 Kč
Odměny –  9 000 Kč

Na pořádání soutěže se podílí Fakulta stavební ČVUT, Ústav prostorového plánování fakulty architektury ČVUT, Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta architektury STU v Bratislavě, Fakulta architektury Politechnika Wroclawska ve Vratislavi, Faculty of Architecture PG a University of Opole.

urbsoutez2020_letak_web.jpg

 

Zpátky nahoru