Nejlepší fakulta ČVUT v bezkontaktní výuce

9/7 2020

V bezkontaktní výuce jsme byli nejlepší ze všech fakult ČVUT

Podle hodnocení studentů jsme přechod na bezkontaktní výuku zvládli nejlépe ze všech fakult ČVUT. Vyplynulo to z ankety, jež proběhla na ČVUT, osloveni byli všichni studenti. Otázky se týkaly nejen adaptace fakult na bezkontaktní výuku, ale také na využití možností nástrojů  Microsoft Teams, přístupu pedagogů, plnění plánu semestru, adaptace studentů na nový formát výuky, prostor byl i na připomínky, co například při výuce nebo informovanosti studentů chybělo.

Za naši fakultu přišlo 403 odpovědí, což značí odezvu zhruba 12 % studentů. Naši studenti většinou pozitivně kvitovali rychlost, s jakou jsme dokázali přejít na bezkontaktní výuku, oceňována byla také vstřícnost a ochota ze strany pedagogů a snaha maximálně online nástroje využívat. Jako výborné bylo hodnoceno i jednotné informování ze strany fakulty o změnách a novinkách.

Děkujeme studentům i pedagogům! Zvládli jsme to společně ochotou postavit se čelem nestandardní situaci.

Naše celkové hodnocení. Známkování A – E, číslo v grafu znázorňuje počet hodnotících danou známkou.

graf_bezkontaktní_výuka.jpg  20180725_066_CVUT_VIC_Ryszawy.jpg

 

Zpátky nahoru