Zápisy 1. ročníků bakalářského studia 2021/2022

12/8 2021

Zápisy 1. ročníků bakalářských studijních programů

SPOLEČNÉ INFORMACE PRO VŠECHNY STUDIJNÍ PROGRAMY

 -> Průběh zápisu na studijním oddělení - formuláře ke stažení 

 -> Opatření proti šíření covid-19 - podmínky pro vstup do budovy
 -> Informace Výpočetního a informačního centra FSv ČVUT pro nově přijaté studenty (heslo ČVUT, průkaz ČVUT/ISIC aj)
 -> Uvítací slovo proděkanky
 -> Desatero pro úspěšný vstup na vysokou školu
 -> Studentský klub ŠTUK
 -> Studentská komora akademického senátu (SKAS)


INFORMACE PRO JEDNOTLIVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY K PRŮBĚHU STUDIA
 -> Stavební inženýrství
 -> Management a ekonomika ve stavebnictví
 -> Architektura a stavitelství
 -> Geodézie a kartografie
 -> Stavitelství
 -> Civil Engineering

 

SPOLEČNÉ INFORMACE PRO VŠECHNY STUDIJNÍ PROGRAMY

Průběh zápisu na studijním oddělení

1. Pro plynulý průběh zápisu si prosím předem stáhněte a vyplňte

Tyto dokumenty je nutné odevzdat při zápisu na studijním oddělení:

  1. zápisový list
  2. imatrikulační slib
  3. souhlas se zpracováním osobních údajů - vyplňují pouze studenti programu Architekrura a staviteltví, zápis do studia není podmíněn udělením tohoto souhlasu
  4. potvrzení o studiu (vzor vyplnění)

Kdo nebude mít formuláře k zápisu vytištěné z domova, může si je vyzvednout a vyplnit na místě.

2. Důležité informace k prostudování

  1. informace studijního oddělení - o průběhu studia, rozvrhy aj.
  2. poučení studenta FSv ČVUT o bezpečnosti a ochraně zdraví a o požární ochraně
  3. pokyny pro zápis do hodin Tělesné výchovy

3. Termín a čas zápisu

Konkrétní čas zápisu nalezne každý student v elektronické přihlášcezde uvádíme ukázku.
Prosíme o dodržení času uvedeného ve své elektronické přihlášce.

4. Zápis probíhá u přepážek studijního oddělení

Studijní referentka zkontroluje vaši totožnost (připravte si prosím předem doklad totožnosti) a správnost vyplnění zápisových dokumentů. Poté vám bude vydáno potvrzení o studiu. Tím je zápis hotový.

 

5. Uznání výsledků z předchozího VŠ studia

Žádosti o uznání výsledků z předchozího VŠ studia budou projednány v rámci zápisu na přepážkách studijního oddělení.

6. Imatrikulace

Imatrikulace prvních ročníků se budou konat 1. 10. 2021 v Betlémské kapli, Praha 1. Výuka tento den odpadá. Časový rozpis bude zveřejněn koncem září na webu fakulty Student.

 

 

UVÍTACÍ SLOVO PRODĚKANKY

Vítám Vás na naší fakultě a dovolte mi pár psaných slov na uvítanou:
Přeji Vám, abyste se mohli naplno věnovat studiu, dosáhli mnoha úspěchů při plnění studijních povinností, získali cenné znalosti a stali se za tři-čtyři roky vysokoškolsky vzdělanými lidmi.
Určitě nyní dostáváte mnoho rad pro vstup do vysokoškolského života – i já mám pro Vás připravené desatero, jak zvládnout vstup na vysokou školu. Nejdůležitější první zvýrazněné rady jsou  zároveň prosbami ze strany fakulty.
Na této webové stránce jsou všechny důležité informace, věnujte jim, prosím, svou soustředěnou pozornost.

Na viděnou na Fakultě stavební se těší
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
proděkanka pro pedagogickou činnost 

DESATERO PRO ÚSPĚŠNÝ VSTUP NA VYSOKOU ŠKOLU

 

Studentský klub ŠTUK

Studentský klub ŠTUK pořádá zábavné i vzdělávací akce, exkurze, besedy, přednášky, promítání. Na fakultě má ŠTUK svojí klubovnu, kde můžete studovat, odpočívat nebo si ohřát jídlo.

webové stránky ŠTUKu

 

Studentská komora akademického senátu (SKAS)

Studentská komora je spolu se zaměstnaneckou komorou součástí Akademického senátu Fakulty stavební ČVUT v Praze. Má za úkol zastupovat studenty na Fakultě stavební a hájit jejich zájmy. Projednává a schvaluje dokumenty, podílí se na legislativních, ekonomických, pedagogických a technických změnách. Volí děkana. Navrhuje podněty k akademickému senátu ČVUT.

webové stránky SKASu

 

INFORMACE PRO JEDNOTLIVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY K PRŮBĚHU STUDIA

 

 

Zpátky nahoru