Zápisy 1. ročníků bakalářského studia

26/8 2020

Zápisy 1. ročníků bakalářských studijních programů

SPOLEČNÉ INFORMACE PRO VŠECHNY STUDIJNÍ PROGRAMY
 -> Průběh zápisu na studijním oddělení - formuláře ke stažení
 -> Uvítací slovo proděkanky
 -> Desatero pro úspěšný vstup na vysokou školu
 -> Studentský klub ŠTUK
 -> Studentská komora akademického senátu (SKAS)


INFORMACE PRO JEDNOTLIVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY K PRŮBĚHU STUDIA
 -> Stavební inženýrství
 -> Architektura a stavitelství
 -> Geodézie a kartografie
 -> Stavitelství
 -> Civil Engineering

 

SPOLEČNÉ INFORMACE PRO VŠECHNY STUDIJNÍ PROGRAMY

Průběh zápisu na studijním oddělení

1. Pro plynulý průběh zápisu si prosím předem stáhněte a vyplňte

Tyto dokumenty je nutné odevzdat při zápisu na studijním oddělení:

  1. zápisový list 
  2. imatrikulační slib
  3. souhlas se zpracováním osobních údajů - platí pouze pro program Architekrura a staviteltví, zápis do studia není podmíněn udělením tohoto souhlasu
  4. potvrzení o studiu (vzor vyplnění)

Kdo nebude mít formuláře k zápisu vytištěné z domova, může si je vyzvednout a vyplnit na místě.

2. Důležité informace k prostudování

  1. informace studijního oddělení - heslo a průkaz ČVUT, rozvrhy aj.
  2. poučení studenta FSv ČVUT o bezpečnosti a ochraně zdraví a o požární ochraně
  3. pokyny pro zápis do hodin Tělesné výchovy

3. Termín a čas zápisu

Pozor - z důvodu opatření proti šíření COVID-19 došlo ke změně časů zápisů oproti písemně zaslané pozvánce.
Správný čas naleznete v elektronické přihlášcezde uvádíme ukázku.
Prosíme o dodržení času uvedeného ve vaší elektronické přihlášce.

4. Zápis probíhá u přepážek studijního oddělení

Jedna referentka překontroluje vaší totožnost (připravte si předem doklad totožnosti) a správnost vyplnění dokumentů. Poté vám bude vydáno u druhé přepážky potvrzení o studiu. Tím je zápis hotový.

5. Opatření proti šíření COVID-19

Po vstupu na fakultu doporučujeme nosit roušku a dodržovat minimální rozestupy 1,5m. Po zápisu vás prosíme o neprodlené opuštění budovy fakulty.

6. Uznání předchozích výsledků studia

Žádosti o uznání předchozích výsledků studia budou řešeny individuálně na přepážkách studijního oddělení v den zápisů od 15.00 do 16.00.

7. Imatrikulace

Informace o imatrikulacích budou upřesněny ve druhé polovině září. 

 

 

UVÍTACÍ SLOVO PRODĚKANKY

Při zápisech mívám tradičně možnost Vás osobně oslovit, letos mi koronavirová opatření toto neumožní, tak alespoň pár psaných slov na uvítanou:
Přeji Vám, abyste se mohli naplno věnovat studiu, dosáhli mnoha úspěchů při plnění studijních povinností, získali cenné znalosti a stali se za tři-čtyři roky vysokoškolsky vzdělanými lidmi.
Určitě nyní dostáváte mnoho rad pro vstup do vysokoškolského života – i já mám pro Vás připravené desatero, jak zvládnout vstup na vysokou školu. Nejdůležitější první zvýrazněné rady jsou současně prosbami ze strany nás, kteří řeší Vaše životní situace, jenž mají dopad na průběh Vašeho studia – studijního oddělení, mých zástupců a mě.
Na této webové stránce jsou všechny důležité informace, věnujte jim, prosím, svou soustředěnou pozornost.
Jak to bude s imatrikulacemi Vám ještě upřesníme.

Na viděnou na Fakultě stavební se těší
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
proděkanka pro pedagogickou činnost

 

DESATERO PRO ÚSPĚŠNÝ VSTUP NA VYSOKOU ŠKOLU

 

Studentský klub ŠTUK

Studentský klub ŠTUK pořádá zábavné i vzdělávací akce, exkurze, besedy, přednášky, promítání. Na fakultě má ŠTUK svojí klubovnu, kde můžete studovat, odpočívat nebo si ohřát jídlo.

webové stránky ŠTUKu

 

Studentská komora akademického senátu (SKAS)

Studentská komora je spolu se zaměstnaneckou komorou součástí Akademického senátu Fakulty stavební ČVUT v Praze. Má za úkol zastupovat studenty na Fakultě stavební a hájit jejich zájmy. Projednává a schvaluje dokumenty, podílí se na legislativních, ekonomických, pedagogických a technických změnách. Volí děkana. Navrhuje podněty k akademickému senátu ČVUT.

webové stránky SKASu

 

INFORMACE PRO JEDNOTLIVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY K PRŮBĚHU STUDIA

 

 

Zpátky nahoru