Slovo děkana k absolventům bakalářských studijních programů

2/9 2020

Vážené absolventky, vážení absolventi bakalářských studijních programů,

velmi mne mrzí, že letos nebudu mít příležitost vás takto oslovit a setkat se s vámi na promoci v Betlémské kapli. Dlouze jsme v Kolegiu děkana zvažovali, zda a jak promoce provést. Nakonec jsme s vědomím toho, že vás a vaše blízké zarmoutíme, přijali rozhodnutí bakalářské promoce v letošním roce nekonat.

V prvé řadě nás k tomu vedla snaha nevystavovat vás a zejména vaše hosty vysokému riziku nákazy koronavirem. Předsálí Betlémské kaple není příliš veliké, prostory není možné větrat a zejména po skončení promocí zde dochází k vysoké kumulaci osob. Riziko nákazy je tak velmi vysoké. Rozhodli jsme se v omezeném počtu konat pouze promoce magisterské. Tyto promoce se převážně měly konat již na začátku dubna tohoto roku, i proto považujeme jejich uspořádání za prioritní. Vzhledem k vysoké obsazenosti Betlémské kaple není řešením ani přesun vašich promocí na pozdější termín do konce tohoto roku, kdy navíc lze předpokládat zpřísnění epidemiologických opatření. Tolik na vysvětlenou.

Během svého dosavadního studia jste získali řadu zápočtů, složili jste několik desítek zkoušek, obhájili bakalářskou práci – úspěšně jste tak prošli prvním stupněm vysokoškolského vzdělání. Právem proto spolu s vysokoškolským diplomem získáváte i první akademický titul a ve svém životopise na otázku „vzdělání“ budete odpovídat slovem „vysokoškolské“. Upřímně vám k tomu všemu blahopřeji. Blahopřeji nejen vám, ale i vašim blízkým, kteří vám studium umožnili, zejména rodičům, vždyť je to i jejich úspěch a radost! A dovolte mi připojit i poděkování, že vás na studiích podporovali, což zdaleka nelze brát jako samozřejmost.

Milé absolventky, milí absolventi, i když vám bakalářské studium poskytlo kvalitní základ pro nástup do praxe, drtivá většina z vás pokračuje v dalším studiu s cílem získat inženýrský titul. Nebudu zastírat, že toto vaše rozhodnutí mne velmi potěšilo. Dovolte mi vyslovit jednu prosbu – nepromarněte zbytečně dobu magisterského studia, je to pravděpodobně vaše poslední příležitost v životě, kdy vám někdo bude systematicky (a navíc zadarmo) předávat své zkušenosti. Přeji vám hodně úspěchů ve studiu, vše dobré ve vašem životě – a věřím, že za necelý rok a půl či za dva roky budete mít opět důvod k radosti a vaše inženýrská promoce proběhne obvyklým slavnostním způsobem.

prof. Jiří Máca
děkan 

 

 

Zpátky nahoru