Motivační stipendia na podporu nejlepších uchazečů - pro studenty 1. ročníku bc. 2020/21.

7/9 2020

Motivační stipendia na podporu nejlepších uchazečů - pro studenty 1. ročníku bc. 2020/21.

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze udělí mimořádné motivační stipendium na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol v akademickém roce 2020/2021:

Nárok na stipendium 10 000,-/7 500,- zakládá absolvování zkoušky Matematika+ s výsledkem výborně na SŠ nebo průměr 1,00  z předmětů Matematika na SŠ.

Pro uznání stipendia je nutné dodat ověřenou kopii dokumentu, který potvrzuje výše uvedené výsledky - prosím předejte na studijní odd. do 1. 11. 2020.

Podrobnosti o motivačním stipendiu se dočtete níže v opatření děkana.

 

 

Opatření děkana č. 1/2020

č.j. 1/OD/921/2020

 

Mimořádná motivační stipendia na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol pro akademický rok 2020/2021

 

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze udělí mimořádné motivační stipendium na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol v akademickém roce 2020/2021 

ve výši 10 000 Kč

všem uchazečům o studium, kteří úspěšně složí zkoušku Matematika+ (CERMAT) s výsledkem výborně
a dne 1. 11. 2020 budou studenty 1. ročníku jednoho z bakalářských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze (FSv ČVUT), přičemž půjde o jejich první studium na FSv ČVUT.

ve výši 7 500 Kč

všem uchazečům o studium, kteří k přihlášce ke studiu doloží průměr z předmětů Matematika 1,00
nebo získají z přijímacího testu z matematiky na FSv ČVUT 19 či 20 bodů z 20 možných
a dne 1. 11. 2020 budou studenty 1. ročníku jednoho z bakalářských studijních programů na FSv ČVUT, přičemž půjde o jejich první studium na FSv ČVUT.

Celkově se předpokládá, že bude mezi studenty prvních ročníků bakalářského studia na FSv ČVUT rozdělena částka přibližně 500 000 Kč.

 

Praha 10. ledna 2020

 

Zpátky nahoru