COVID info k zahájení zimního semestru 2020

18/9 2020

Informace Fakulty stavební ČVUT ke koronaviru

„Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky: omezuje provoz vysokých škol (včetně zahraničních a poboček) podle zákona č. 111/1998 Sb. tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů.“

Budovy fakulty jsou uzavřeny pro studenty bakalářských a magisterských programů i veřejnost.

Bližší informace ohledně realizace výuky byly zaslány studentům emailem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přehled legislativních opatření Fakulty stavební ČVUT v souvislosti se snížením riziza šíření koronaviru

V souladu s příkazem rektora se bude realizace výuky na Fakultě stavební ČVUT v Praze nadále odvíjet od pravidel uvedených ve stupnici pohotovosti vyplývající z aktuální epidemiologické situace v Praze.

Mapa Ministerstva zdravotnictví ČR se stupni pohotovosti pro jednotlivé okresy.

mapa zde

Příkaz rektora č. 18/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem - účinný k 12. 10. 2020.

Příkaz děkana č. 5/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem v období od 21. 9. 2020

Metodický pokyn tajemníka fakulty k provozu fakulty v omezeném provozu

Metodický pokyn proděkanky pro pedagogickou činnost - který navazuje na příkaz rektora a upřesňuje realizaci výuky na Fakultě stavební ČVUT.

Metodický pokyn proděkana pro VaV k provozu fakulty v omezeném provozu

 

 

 

 

Zpátky nahoru