ČVUT se stalo členem SIAM Student Chapter Prague

29/9 2020

ČVUT v Praze přistoupilo k SIAM Student Chapter Prague. Doktorandi věnující se aplikované matematice a příbuzným oborům mají možnost rozšířit své kontakty v oboru.

České vysoké učení technické v Praze se stalo členem SIAM Student Chapter Prague, studentského spolku který je součástí prestižní celosvětové společnosti pro průmyslovou a aplikovanou matematiku SIAM. K hlavním cílům spolku patří posilování spolupráce mezi studenty doktorského studia aplikované matematiky a příbuzných oborů, budování kontaktů na odborníky z praxe napříč obory, a propagace aplikované matematiky obecně. Za tímto účelem spolek pořádá a podporuje pravidelné semináře, jednorázové kurzy, workshopy a další aktivity s cílem poskytnout prostředí pro výměnu informací a myšlenek mezi matematiky, inženýry a vědci. Studenti, kteří se stanou členy Student Chapter, zároveň automaticky získávají možnost bezplatného členství v organizaci SIAM. Pro další informace navštivte webové stránky spolku nebo přímo kontaktujte:

 

Zpátky nahoru