Monitorování nové metody opravy silnic a dálnic, tzv. whitetoppingu

5/10 2020

Monitorování nové metody opravy silnic a dálnic, tzv. whitetoppingu

Katedra mechaniky se podílela na dlouhodobém monitorování nové metody opravy silnic a dálnic, tzv. whitetoppingu, kterou v ČR poprvé realizovala společnost Skanska. Při ní se na odfrézovanou asfaltou vrstvu se položí 10-15 cm vrstva silničního cementového betonu. Klíčové zůstává spolupůsobení obou vrstev, aby nedocházelo k oddělení betonu od asfaltu. Za katedru zajišťovali projekt doc. Vít Šmilauer, Ing. Stanislav Šulc a Bc. Jakub Veselý. Během betonáže whitetoppingu na dálniční odpočívce Rajhrad osadili tenzometry, snímače posunu a teplotní čidla pro několikaleté sledování spolupůsobení obou vrstev.

Odkazy na články v médiích

https://www.ceskenoviny.cz/

https://zdopravy.cz/

 

whitetopping_01.jpg  whitetopping_02.jpg

Zpátky nahoru