Vývoj asfaltové hutněné směsi, která odolává vysokým zatížením

6/10 2020

Vývoj asfaltové hutněné směsi pro vozovky, která odolává vysokým zatížením

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví a Katedra silničních staveb se spolu se společností Skanska podílely na vývoji asfaltové hutněné směsi ResiSkan. Jedná se o inovativní materiál, který odolává vysokým zatížením.

Na projektu za Fakultu stavební ČVUT pracovali Ing. Josef Žák, Ph.D. a Ing. Jan Suda, Ph.D.

ResiSkan je dnes používán jako obrusná nebo ložná vrstva při rekonstrukcích a modernizacích ve vysoce zatížených konstrukcích vozovek v ČR. K vývoji této směsi bylo využito inovativní zkušební zařízení Jednoosý smykový přístroj, jehož patent je vlastněn ČVUT v Praze (původce Ing. Josef Žák, Ph.D.) a University of California. Naposledy byla směs využita na odpočívce Rajhrad dálnice D52.

Články v médiích:

https://www.novinky.cz/

https://zdopravy.cz/

resiskan_pokladka.jpg

  

Zpátky nahoru