Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do bakalářského studia.

Přihlášky lze podávat od 1.6. do 30.7.2015 do všech bc. studijních programů.

20/7 2015 - 13/9 2015
Přihlášky lze podávat od 1.6. do 30.7.2015 do všech bc. studijních programů.
Vyhláška děkanky č 4/2015 Č.j. 4VD/921/2015

VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/16

 

Vyhlašuji mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů: 

  • Stavební inženýrství
  • Architektura a stavitelství
  • Geodézie a kartografie
  • Stavitelství
  • Metrologie
  • Civil engineering (výuka v anglickém jazyce)

Přijímání uchazečů ke studiu v rámci mimořádného termínu se řídí

s následující úpravou termínů:

 

Termín podávání přihlášek: 1. 6. - 30. 7. 2015
Termín pro zaslání předepsaných příloh přihlášky: společně s přihláškou,
nejpozději však 24. 9. 2015
Termín přijímací zkoušky: 2. 9. 2015

 

Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím databáze prihlaska.cvut.cz.

Elektronickou přihlášku je nutné z databáze vytisknout a zaslat na adresu: Fakulta stavební, přijímací řízení, Thákurova 7, 166 29 Praha 6. Bez zaslání tohoto tiskového výstupu z elektronické databáze nemůže být přihláška zařazena do přijímacího řízení.

Konkrétní termín přijímací zkoušky bude uchazečům sdělen prostřednictvím databáze prihlaska.cvut.cz příslušné elektronické přihlášky.

Prominutí přijímací zkoušky z matematiky upravuje vyhláška děkanky č. 12/2014, odst. 9.

Výsledky přijímacího řízení budou uchazečům zveřejněny v databázi prihlaska.cvut.cz nejpozději 4. 9. 2015.

Uchazeči přijatí ke studiu obdrží rozhodnutí o přijetí osobně na fakultě při zápisu do 1. ročníku studia. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou, doporučeně do vlastních rukou do 30ti dnů od data zveřejnění výsledků.

Zápis do studia pro uchazeče přijaté v rámci mimořádného termínu přijímacího řízení se koná dne 23.9.2015 od 13.30 hod., podrobnosti o zápisu budou zveřejněny na www.fsv.cvut.cz nejpozději 11. 9. 2015.

 

25. 5. 2015

 

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. v.r.
děkanka
Zpátky nahoru