Výstava To nejlepší z architektury 60. a 70. let

8/12 2020

Zveme vás na výstavu TO NEJLEPŠÍ Z ARCHITEKTURY 60. A 70. LET V ČESKÉ REPUBLICE

Výstava se koná od 8. prosince 2020 do 15. ledna 2021 v Galerii NTK (přízemí Národní technické knihovny v ul. Technické 6).

Výstava přináší unikátní, vizuální zajímavou, reprezentativní vizitku architektury brutalismu, bruselského stylu a normalizační doby.

architektura60a70_1.jpg architektura60a70_2.jpg architektura60a70_3.jpg

architektura60a70_4.jpg architektura60a70_5.jpg architektura60a70_6.jpg

WEB PROJEKTU

Výstava TO NEJLEPŠÍ Z ARCHITEKTURY 60. A 70. LET V ČESKÉ REPUBLICE završuje pětiletý intenzivní výzkum, jehož cílem je upozornit na kvality architektury sledovaného období, přiblížit ji široké veřejnosti, dosáhnout posílení společenského povědomí a tím i její ochrany a řádné péče. Výstava nabídne základní informace o moderní architektuře 60. a 70. let minulého století, aspekty jejího vzniku a připomenutí, čím je pro nás architektura této doby dnes.

Cílem výstavy je přesvědčit návštěvníka o jedinečnosti a přitažlivosti staveb tohoto období a důvodech, proč mají zůstat součástí stavebního fondu našich měst. 

Výstava patří k hlavním výsledkům projektu „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“, financovaného z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II Ministerstva kultury České republiky. Výstavu, představující reprezentativní vzorek zkoumaných staveb sledovaného období, doprovází kritický katalog s názvem „Architektura 60. a 70. let 20. století v České republice“.

Na projektu se ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Fakultou stavební VUT v Brně a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, podílel také tým odborníků z Fakulty stavební ČVUT v Praze pod vedením prof. Ing. arch. Petra Urlicha, CSc.

VÍCE INFORMACÍ

 

Zpátky nahoru