Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

20/11 2020

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Cena Bedřicha Hrozného, kterou uděluje rektor Univerzity Karlovy za významný a originální tvůrčí počin, byla udělena kolektivní monografii Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího, na které spolupracovali (foto zleva):

prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc., z katedry dějin moderní evropské kultury FHS UK

Ing. Růžena Zimová, Ph.D., z katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT

PhDr. Jan Chlíbec, CSc., z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky

Ing. Tomáš Janata, Ph.D., z katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT

AKTUALITY_11217_version1_krajina.jpg

Foto: Vladimír Šigut,  Forum, magazín UK

Monografie přináší originální pohled na interdisciplinární tematiku uměleckých ztvárnění bojišť a obléhaných měst za třicetileté války na českém území tak, jak je tehdejší vojenští inženýři načrtli a jak byla prostřednictvím otisků mědirytin zanesena do publicistických děl své doby.

Publikace vznikla za podpory projektu Grantové agentury ČR č. 15-03380S „Proměněná země: interdisciplinární výzkum vlivu třicetileté války na venkovskou krajinu Čech“, ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy.

Více se dozvíte ve video rozhovoru a ve zprávě o předávání cen

VIDEO Zpráva o předání ceny

 

 

Tesime_se_na_nase_studenty.jpg

 

 

Zpátky nahoru