mezinárodní konference Architektura lehkých konstrukcí

27/11 2020

mezinárodní konference Architektura lehkých konstrukcí (ALK20)

Mezinárodní konference ALK_20 je určena především pro prezentaci odborníků v oblasti moderních konstrukčních principů. Lehké konstrukce se v dnešní době těší stále větší oblibě, jelikož jsou trvanlivé, odolné, funkční a nabízejí rozsáhlé množství kreativních řešení.

KDY: 27. listopadu 2020 od 9:00

ONLINE (vysílání ze Studia membránové architektury Fakulty stavební ČVUT)

Zaměření konference se úzce dotýká tématu architektonických forem lehkých konstrukcí různých typů a různého rozsahu. Tématem jsou technická a konstrukční řešení, novodobé materiály, návrhové SW metody a ukázky realizovaných staveb po celém světě.

Výstupy konference budou důležitým vodítkem pro odbornou veřejnost, inženýry a architekty. Téma se bezpochyby dotýká i samotných investorů a zájemců o moderní architekturu, kterým má za cíl zprostředkovat aktuální informace z oboru.

Konference Architektura lehkých konstrukcí ideově navazuje na předchozí 2 mezinárodní konference pořádané Katedrou architektury v letech 2012 a 2016.

Konference proběhne v Anglickém jazyce.

 

SEKCE KONFERENCE:

I. ARCHITEKTURA A KONSTRUKCE

První blok konference se zaměřuje na inovativní konstrukční principy současné architektury, které jsou koncipovány jako subtilní konstrukce z moderních materiálů.

Témata: Současně využívaná technická a konstrukční řešení, velkorozponové a malorozponové konstrukce, unikátní konstrukční řešení, experimentální konstrukce

II. MEMBRÁNY A FÓLIE V ARCHITEKTUŘE

Druhý blok konference se zabývá moderními lehkými materiály, které se využívají v současné architektuře, prezentacemi producentů, představením software pro návrh lehkých membránových konstrukcí.

Témata: Textilní membrány, fólie ETFE, návrhový software

III. REALIZACE - PŘÍBĚHY STAVEB

Třetí blok zahrnuje příspěvky zaměřené na zajímavé realizace, příběhy staveb od návrhu po realizaci u nás i ve světě.

 

připojit se můžete na webu konference

 

Zpátky nahoru