Postup našich studentů do finále soutěže Saint Gobain

11/2 2021

Vítězství našich studentů v soutěži Saint Gobain a postup do finále v Paříži!

V mezinárodní soutěži Multi-Komfortní dům Saint-Gobain, která je určena studentům architektury a stavebního inženýrství, zvítězil Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová z naší fakulty. Na druhém místě se umístila Natálie Pěgřímková, opět z FSv. Kromě finanční odměny postupují oba tyto týmy i do mezinárodního kola soutěže, které by se mělo konat v červnu v Paříži. Třetí místo a odměnu získali Nikola Puchelová a Jan Krsek. Všichni studenti jsou přitom ze stejného atelieru Katedry architektury na Fakultě stavební ČVUT, kde pracovali pod vedením týmu architektů Josefa Smoly, Ladislava Kalivody, Aleše Brotánka, Martina Starka a Jiřího Tencara. Soutěže společnosti Saint-Gobain se účastnili studenti Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT a Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

 

Úkolem letošního 16. ročníku bylo přeměnit reálnou industriální zónu v Saint-Denis ve Francii a navrhnout revitalizaci této oblasti.

Nově navržená lokalita by měla mít obytnou, vzdělávací i rekreační funkci a současně respektovat historii daného místa. Oproti předchozím ročníkům měli studenti možnost formou online prezentace osobně představit své návrhy odborné porotě.

Na finále v Paříži by mělo představit svoje návrhy 58 týmů z celého světa. Kromě evropských států jsou tu zastoupeny i země mimo Evropu, např. Mexiko, Jihoafrická republika nebo Jižní Korea.

saint_gobain_do_textu.jpg

 

Vítězný návrh Jiřího Petrželky a Kristýny Klůsové

Návrh Jiřího Petrželky a Kristýny Klůsové si vzal za základ komplexní přístup k celé problematice - od analytické části až po finální architektonické či konstrukční řešení budov a šel cestou celkové udržitelnosti. Studenti se rozhodli zasadit momentálně odříznuté a mrtvé území do sítě městských parků v Paříži a zpřístupnit oblast přeměnou brownfieldů v městskou zástavbu. Do návrhu zahrnuli i nové dopravní a pěší spojení a také zelené mosty přes řeku a železnici. Kompozici tvoří promísení funkční náplně prostor, komunitní a komerční prostory v přízemí, variabilně užitná veřejná prostranství a kulturní stavby s celodenním využitím. Vznikl tak bohatý a bezpečný městský prostor, plný živých průhledů a zacílený na společenskou interakci obyvatel.  

Návrh bral v potaz i ekologii, konkrétně stavby s minimální uhlíkovou stopou. Jiří Petrželka s Kristýnou Klůsovou se rozhodli využít materiály na bázi dřeva jako hlavní konstrukční materiál a cíleně použít přírodní a recyklované materiály od místních firem a dodavatelů. Betonové konstrukce byly navrženy pouze v prvním nadzemním podlaží a komunikačních jádrech jako odkaz na historickou tradici místa a zajištění požární bezpečnosti staveb. Díky mírnější požární normě ve Francii jsou podlažní objekty navrženy z přiznaných CLT panelů. Tepelného komfortu a kvalitního vnitřní prostředí se dosáhlo kvalitními tepelně izolačními vlastnostmi obálky budov a řešením všech klíčových detailů. Vytápění a ohřev vody zajišťují obnovitelné zdroje energie a díky recyklaci šedé vody je docíleno 40% úspory pitné vody z vodovodního řádu. Dešťová voda je akumulována ve veřejných vodních prvcích nebo na zelených střechách a slouží k ochlazení a zlepšení mikroklimatu v celé oblasti. Vyprodukovaná elektrická energie je využita přímo v budovách, nebo akumulována v bateriovém úložišti. Energie je sdílena pomocí smart grid sítě mezi objekty s rozdílnou denní špičkou. Výsledkem celého návrhu jsou budovy v pasivním standardu a možnou soběstačností.

saint_gobain_01.jpg  saint_gobain_02.jpg

saint_gobain_03.jpg  saint_gobain_04.jpg

 

 

Zpátky nahoru