Proběhla konference Požadavky na stavební profese při realizaci strategie bezuhlíkové Evropy

22/2 2021

Byli jsme spolupořadatelem Konference Požadavky na stavební profese při realizaci strategie bezuhlíkové Evropy

Konference se věnovala oblasti vzdělávání na středních odborných školách a učilištích. Konference probíhala částečně kontaktně a částečně online a byly zde představeny nové výukové programy pro vybrané řemeslné profese ve čtyřech zemích. Programy byly vytvořeny v rámci mezinárodního projektu CraftEdu, jehož spoluřešitelem je ČVUT v Praze, konkrétně Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební. Prof. Renáta Schneiderová Heralová z této katedry se zároveň ujala i role moderátorky odpoledního bloku, který byl věnován výukovým materiálům a možnostem vzdělávání. 

Více na www.craftedu.eu

Záznam z konference zde:

CraftEdu_vid_play.jpg

 

 

Zpátky nahoru