BIM pro zadavatele

4/3 2021

BIM z Fakulty stavební ČVUT i pro zadavatele napříč obory

Ve vzdělávávání v oblasti BIM se nesoustředíme jen na studenty. V únoru jsme v rámci programu celoživotního vzdělávání připravili speciální online kurz pro zadavatele. Účastnili se ho kolegyně a kolegové z ministerstev, územních samospráv, státních příspěvkových organizací, zhotovitelů a konzultantů napříč obory. Věnovali jsme se zde tematice smluvních standardů, informačních a digitálních modelů, otevřených datových formátů a společných datových prostředí, kterou je potřebné znát při výběru a kontrole dodavatelů. Většina účastníků byla z řad veřejných zadavatelů, proto byly příklady a témata cíleny na vysvětlení právních předpisů, metodik a standardů platných právě pro veřejné zadavatele. Součástí kurzu byla i praktická cvičení zaměřená na práci s daty a digitalizací procesů. Garantem tohoto kurzu je Ing. Josef Žák, Ph.D., z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví.

Další informace

 

 

Zpátky nahoru