Informace o zkoušce z architektury

15/3 2021

Aktuální informace o zkoušce z architektury

pro uchazeče o bakalářské studium programu Architektura a stavitelství v akademickém roce 2021/2022

Děkan fakulty zrušil přijímací zkoušky z matematiky do bakalářského studia - všem uchazečům jsou prominuty.

Pro přijetí do programu Architektura a stavitelství zůstává v platnosti druhá část přijímací zkoušky: zkouška z architektury.


Tato část proběhne bezkontaktně, tj. bez osobní účasti uchazeče - přijímací komise posoudí práce a dokumenty, které ke zkoušce zašlete elektronicky e-mailem.

Dokumenty pro přijímací zkoušku z architektury uvedené níže zasílejte e-mailem na adresu:   uchazec@fsv.cvut.cz v termínu:  

1. 4. – 30. 6. 2021 (pro přihlášky podané v prvním kole, tedy 1. 1. - 31. 3. 2021)

1. 7. – 15. 8. 2021 (pro přihlášky podané v druhém kole, tedy 1. 6. - 31. 7. 2021)

Předmět e-mailu: Architektura Bc
Obsah e-mailu:
  - Jméno a příjmení
  - Kód přihlášky

Příloha e-mailu:
  - 1x souborné pdf (maximální velikost 30 MB) obsahující:
    • 1 motivační práci
    • minimálně 3 výtvarné práce
    • prohlášení o autorství
    • další dokumenty dokládající zájem o architektury

Způsob hodnocení zaslaných výtvarných prací přijímací komisí popisuje Směrnice děkana (článek 7, odstavec 9c).

Minimální počet bodů pro přijetí ke studiu je 10 (z 20 možných). Více také Opatření děkana (odstavec 4)

Hodnocení zaslaných prací proběhne 1. – 12. 7. 2021 (pro první kolo přihlášek) a 30. 8. – 3. 9. 2021 (pro druhé kolo přihlášek).

Po tomto termínu výsledek přijímací zkoušky z architektury zveřejníme zde na této stránce a také v databázi prihlaska.cvut.cz. Při vstupu do databáze prosím zadejte kód Vaší přihlášky.


Pro přijetí do studia je nutné nejen absolvovat úspěšně přijímací zkoušku z aruchitektury, ale také zaslat na fakultu úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
Úředně ověřenou kopii prosím zašlete ihned po obdržení maturitního vysvědčení (pokud jste již na fakultu nezaslali) na adresu: FSv ČVUT, přijímací řízení, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
V případě maturity v září prosím kontaktujte fakultu: uchazec@fsv.cvut.cz

Jakmile převezmeme úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, zobrazí se vám tato informace do týdne v databázi prihlaska.cvut.cz  
Rozhodnutí o přijetí a datum zápisu Vám bude také zobrazeno v databázi prihlaska.cvut.cz a to nejpozději začátkem srpna.

 

Příprava na přijímací zkoušku z architektury

Manuál uchazeče pro přijímací řízení do studijního programu Architektura a stavitelství

Přípravný kurz kreslení 

Výuková videa architektonické kresby k přijímací zkoušce

 

 

 

 

Zpátky nahoru