Týden betonu 2021

12/4 2021 - 16/4 2021

Fakulta stavební ČVUT pořádá pro své studenty
Týden betonu
12. – 16. dubna 2021

Cílem Týdne betonu je seznámit studenty fakulty s technologií betonáže a s tím souvisejícími procesy, a to přímo na konkrétních realizacích na reálných stavbách.

Týden betonu je nejen v ČR, ale i v celé střední Evropě zcela ojedinělým projektem. Studenti se v jeho rámci mohou seznámit s betonáží monolitických prvků či konstrukcí ještě v době studia, neboť normálně se s tímto procesem setkávají až v praxi na stavbě a povětšinou jde o setkání jen zprostředkované, protože se touto činnost zabývají pracovníci firem provádějících monolitické konstrukce. Akce je pořádána jako součást vnitřní soutěže Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2020 na podporu pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů.

Akce měla původně proběhnout na podzim 2020 přímo před budovou fakulty, kdy měla v jejím rámci vzniknout monolitická konstrukce s uplatněním jako mobiliář fakulty. Vzhledem k epidemii byl projekt posunut na jaro 2021 a zvoleno online řešení

tyden_betonu_banner_02.jpg

Pořadatelé projektu

Projekt vznikl ve spolupráci Katedry technologie staveb, Katedry betonových a zděných konstrukcí a Katedry architektury FSv ČVUT. Je realizován pod záštitou děkana fakulty prof. Jiřího Máci, projektu Koordinuj.cz a Svazu výrobců betonu ČBS ČSSI. Garant akce je doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., vedoucí Katedry technologie staveb.

S ohledem na epidemiologická opatření probíhá celá akce online - online exkurze, online prezentace a diskuse.
Program akce zde

Betonu se budou věnovat výhradně odborníci přes beton. Kromě specialistů z Fakulty stavební ČVUT, České betonářské společnosti Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu výrobců betonu ČR, to budou i odborníci z firem Českomoravský beton, ZAPA beton, PERI, DEK, TBG Metrostav, SKANKA, BETOTECH a BENNON.

Partneři projektu

Hlavní partneři
ZAPA beton a.s., PERI a.s., Scaserv a.s., Metrostav a.s., Bennon, DEK a.s.

Partneři
Hinton a.s., HOCHTIEF CZ a.s., PORR a.s., PP53, Skanska a.s., SMP CZ, a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., Syner, Trigema a.s., VCES a.s., VW WACHAL a.s.

loga_TB_2021.jpg

 

 

Zpátky nahoru