Open Data Science Europe Workshop 2021

3/4 2021

Open Data Science Europe Workshop 2021 v Holandsku pro studenty zdarma

6.- 10. září 2021 proběhne holandském Wageningen Open Data Science Europe Workshop 2021 věnující se zpracování prostorových dat pomocí open source nástrojů.

Jeho účastníci se zaměří zejména na použití strojového učení v modelování časoprostorových dat evropské krajiny a klimatu. Workshop bude probíhat v anglickém jazyce a je pořádán nadací OpenGeoHub, jeho spoluorganizátorem je katedra geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Pro studenty je vlastní účast na workshopu zdarma, zájemci mohou požádat OpenGeoHub o finanční podporu potřebnou na pokrytí části nákladů na cestu a ubytování. Termín zaslání abstraktů je 1. 5. 2021 (https://pretalx.opendatascience.eu/open-data-cube-europe-workshop-2021/), vlastní registrace bude otevřena začátkem červnu. Více informací na https://opendatascience.eu/ nebo na eva.matouskova@fsv.cvut.cz.

 

Open Data Science Europe Workshop 2021 will be held in Wageningen, the Netherlands between 6. – 10. September 2021.

The workshop deals with geospatial data processing using open source software tools with special focus to spatiotemporal modeling of European Landscapes and Climate. The workshop will be given in English language and is sponsored by the OpenGeoHub foundation in cooperation with the Departments of Geomatics, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague . The event is free of charge for students and participants can apply for a scholarship for a part of travel/stay expences. Deadline for abstract submission is 1st of May (https://pretalx.opendatascience.eu/open-data-cube-europe-workshop-2021/), registration will open in early June. More information can be found on https://opendatascience.eu/ or eva.matouskova@fsv.cvut.cz.

 

workshop_open_data.png

 

 

Zpátky nahoru