Konference z cyklu BEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

21/4 2021

4. ročník konference z cyklu BEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Motto 4. ročníku: VODA a SUCHO jsou rub a líc téže mince!

Doc. David Stránský přednášel na online konferenci na téma Voda a Sucho

Na 4. ročníku konference z cyklu BEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY pořádaným Top Expo, jehož mottem letos bylo „VODA a SUCHO jsou rub a líc téže mince!", se tématu modro-zelené infrastruktury v obcích věnoval doc. David Stránský z Katedry zdravotního a ekologického inženýrství Fakulty stavební ČVUT. Konference zaměřená na oblasti efektivního hospodaření vodou v průmyslu ČR, bezpečného zásobování pitnou vodou, chytrých technologií ve vodárenství, modro-zelené infrastruktury měst a obcí ČR, využití šedých vod ve stavebnictví, zelených střech i dalších podobných témat probíhala online z prostor Betlémské kaple. Doc. David Stránský ve svém příspěvku mj. rozebral, co v současnosti brání udržitelnému hospodaření s dešťovou vodou v obcích a ukázal příklady dobré i špatné praxe.

Konference se konala 20. 4. 2021 pod záštitou vicepremiéra ČR Karla Havlíčka.

Příspěvek doc. Davida Stránského je v čase: 1:58 záznamu.

stransky_video.jpg

 

Zpátky nahoru