Soutěž studentské vědecké a odborné činnosti

4/5 2021

Statut XXI. ročníku soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti stavebních fakult České a Slovenské republiky

Soutěže studentské vědecké a odborné činnosti stavebních fakult České a Slovenské republiky se mohou zúčastnit studenti a studentské týmy z řad studentů bakalářského a magisterského studia fakult ČVUT Praha, STU Bratislava, VUT Brno, TU Košice, VŠB-TU Ostrava a ŽU Žilina.

Soutěž probíhá online v těchto jedenácti sekcích:
- pozemní stavby a architektura,
- vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství,
- dopravní stavby,
- stavební mechanika,
- materiálové inženýrství,
- inženýrské konstrukce a mosty,
- geotechnika,
- geodézie a kartografie,
- technické zařízení budov a energie budov,
- ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb,
- městské a krajinné inženýrství.

Z každé fakulty postupují do sekce mezinárodního kola maximálně dvě práce. Postupující práce autorizuje Rada SVOČ příslušné fakulty.

Více informací o SVOČ na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Zpátky nahoru