Zapálení 2021

31/5 2021

Zapálení2021 | studentská vědecká konference

Zveme vás na čtvrtý ročník konference Zapálení2021, který bude tradičně zaměřen na nové poznatky v oboru požárního inženýrství a bezpečnosti staveb. Pednášejí studenti magisterského oboru Integrální bezpečnost staveb (Q).

Naším záměrem je na konferenci vytvořit místo pro setkání a diskuzi Zapálených – studentů, pedagogů i praktiků. Prostor pro aktivní účast dostávají naši nejstarší magisterští studenti 5. ročníku programu (Q, alias „Qvéčko“) Integrální bezpečnost staveb, kteří tak mohou prezentovat výsledky své předdiplomní přípravy formou přednášky, odborného článku ve sborníku a posterové výstavy v předsálí včetně soutěže o nejzajímavější poster.

Ve čtvrtek 3. 6. a pátek 4. 6. 2021 (vždy od 9:00).

Z důvodu aktuálního omezení na ČVUT proběhne letošní ročník Zapálení2021, stejně jako ročník minulý, za zvýšených hygienických opatření a v režimu kombinující osobní a online účast. V přednáškové místnosti budeme dodržovat omezený počet max. 15 osob s předpokladem max. 6 osob za pedagogy a max. 9 osob za přednášející studenty z dopoledního nebo odpoledního bloku. Pro hosty bude průběh konference dostupný online přes kanál YouTube zde.

Konference je rozdělena do tří odborných sekcí:
(A) Požární bezpečnost staveb,
(B) Navrhování konstrukcí za požáru,
(C) Aktivní požární ochrana.

Kontaktní osoba | garant
Ing. Marek Pokorný, Ph.D. | marek.pokorny@fsv.cvut.cz

Více informací

 

 

Zpátky nahoru