Opatření proti šíření COVID-19

30/8 2021

Opatření proti šíření COVID-19 při vstupu na Fakultu stavební ČVUT

Pokyny pro zápisy do prvních ročníků

Vážení budoucí studenti, dovolujeme si upozornit na vyhlášení vlády ohledně covid-opatření na vysokých školách.

Vše níže uvedené platí pro vstup na fakultu od 1. 9. 2021.

Pro zápisy, které se konají dne 31. 8., tedy níže uvedené ještě neplatí (tj. testy nejsou podmínkou).

 

Od 1. 9. 2021 pro vysoké školy platí:

„Vstup bude povolen pouze při prokázání jedné z podmínek O-T-N. Uvedené se bude prokazovat při prvním vstupu a poté každých 7 dní.“

Pozn:

  1. Vysvětlení zkratky O-T-N: očkování-testování-prodělaná nemoc
  2. Fakulta na místě samotesty neposkytuje.

 

Výše citované covid-podmínky platné pro VŠ zveřejnila vláda na těchto webových stránkách:

https://covid.gov.cz/situace/skolstvi/vysoke-skoly

 

Jak prokázat test či ochrannou lhůtu:

Negativní test

Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že

  1. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem

Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění

Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem

Jedním ze způsobů prokázání splnění podmínek systému O-N-T je stažení certifikátu do aplikace Tečka.

 

Důležité: Při vstupu do budovy FSv ČVUT platí vždy povinnost respirátoru/roušky FFP2.

Děkujeme Vám za dodržování stanovených pravidel a těšíme se na Vás při zápisu do 1. ročníku!

 

Zpátky nahoru