Konference VODA 2020

1/9 2021

Konference VODA 2020 - “Stavba a voda”
sekce F Geotechnika - webinář

Konferenci VODA 2020 s podtitulem STAVBA A VODA pořádá Český svaz stavebních inženýrů k 30. výročí obnovení své č innosti a ke 155. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království českém ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Webinář sekce F je pořádán v úterý 21. 9. 2021 od 14:00 do 17:00 hodin a bude se věnovat interakcím geotechnických konstrukcí s podzemní a povrchovou vodou.

Sekce F: Geotechnika

  • Úvod do problematiky – prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
  • Zakládání staveb – Citlivost základových konstrukcí na kolísání hladiny podzemní vody - Ing. Jan Kos, CSc.
  • Zemní konstrukce vodních staveb - Nároky na zemní konstrukce vodních staveb z pohledu mezních stavů - prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
  • Podzemní stavby – Technologie ražby ve zvodnělém prostředí - doc. Ing. Dr. Jan Pruška
  • Environmentální geotechnika - Geotechnické technologie aplikovatelné při sanaci starých ekologických zátěží - Ing. Daniel Jirásko, Ph.D.

Konference VODA 2020 je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, zhotovitele staveb, vodohospodáře a studenty stavebních a architektonických oborů.

Více podrobností o webináři a způsobu přihlášení

 

Zpátky nahoru