ZÁPISY DOKTORSKÉHO STUDIA NA ROK 2015/2016

ZÁPISY DOKTORSKÉHO STUDIA NA ROK 2015/2016

25/9 2015
ZÁPISY DOKTORSKÉHO STUDIA NA ROK 2015/2016

Z Á P I S Y D O K T O R S K É H O S T U D I A

n a r o k 2015/2016

________________________________________________________________________________________

Doktorandi s nástupem na DS 1.10.2015 – hromadný zápis - 5.10.2015, v 8.45 hod., místnost C 223

K zápisu je nutné přinést 1x fotografii, kopii občanského průkazu, číslo bankovního účtu (týká se pouze prezenčních

doktorandů).

Nástup na katedru je 1.října. 2015 a od té doby platí pro prezenční studium statut studenta.

________________________________________________________________________________________________

ZÁPISY DALŠÍCH ROČNÍKŮ (místnost C 105)

Doktorandi s nástupem na DS 1.9. 2014 datum zápisu - 1.,2.,3. 9. 2015, (9.00 – 11.00 hod.)

Doktorandi s nástupem na DS 1.9. 2013 datum zápisu - 7.,8.,9. 9. 2015, (9.00 – 11.00 hod.)

Doktorandi s nástupem na DS 1.9. 2012 datum zápisu - 10.,14.,15. 9. 2015, (9.00 – 11.00 hod.)

________________________________________________________________________________________

Doktorandi s nástupem na DS 1.9. 2011, 1.2. 2011, 1.9. 2010, 1.3. 2010, 1.10. 2009, 1.3. 2009

datum zápisu - 16.,17. 9. 2015, (9.00 – 11.00 hod.)

V zápisových dnech proběhne:

- kontrola uzavření studijního bloku, tzn. splnění 6 odborných předmětů, anglického

jazyka a odborné rozpravy s termínem vykonání do 31.8.2015 (v indexu je nutné

razítko s uzavřením studijního bloku)

- kontrola zapsaných známek za vykonané zkoušky v indexu i v KOSu (týká se

zapsaných předmětů s plánovaným termínem vykonání do 31.8.2015)

- zápis dalších předmětů (s plánovaným termínem vykonání do 31.8.2016)

________________________________________________________________________________________

Doktorandi s nástupem na DS v únoru 2012 – 2015

plánovaný termín zápisu - únor 2016 (datum bude upřesněno)

________________________________________________________________________________________

Informace pro všechny doktorandy:

Od 1.10.2015 vyjde v platnost nový Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT.

Každý doktorand v prezenční a kombinované formě (netýká se doktorandů s nástupem 1.10.2015) je povinen vyplnit

Hodnocení doktoranda do 14. 10. 2015 (tzn. do tohoto data musí být vyplněno doktorandem, školitelem a schváleno

katedrou).

POZOR! nově zpřístupněna elektronická verze Hodnocení studentů doktorského studia za období 2014/2015 -

http://www.fsv.cvut.cz/doktor/hodnoceni.php

Na internetu - ke stáhnutí formulář Potvrzení o studiu (http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/doktor/formuldo.php).

Tyto úřední hodiny platí pouze v době zápisů (od 1. 9. – 17. 9. 2015)

Upozornění:

PŘÍKAZ REKTORA č. 6/2015

úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony podle čl. 11a, odst. 1 Statutu ČVUT

e) dodatečný zápis do semestru mimo stanovený termín činí 500,- Kč

Veronika Kabilková,

oddělení pro vědu a výzkum

tel. 22435 8739

Zpátky nahoru