PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM s nástupem od 1.3.2016

PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM

25/9 2015
PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM

PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM

Přihlášky na doktorské studium s nástupem od 1. března 2016 si můžete

vyzvednout na oddělení doktorského studia v místnosti C105 nebo najít

na internetu http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/doktor/doktstu.doc - od 16. listopadu 2015.

Uchazeči o doktorské studium v doktorských studijních programech Stavební

inženýrství, Geodézie a kartografie a Architektura a stavitelství po odevzdání

vyplněné přihlášky, která je rozšířena o povinné přílohy, mohou být pozváni

od předsedů oborových rad k přijímacímu řízení.

 

Přihlášky přijímáme nejpozději do 6. ledna 2016 na oddělení doktorského

studia, v místnosti C 105.

 

Upozornění:

Přihlášky nelze zasílat poštou z důvodu zajištění podpisu školitele a ved. katedry na každé přihlášce.

Přijímací poplatek je 550,- Kč , splatný při podání přihlášky na účet u Komerční banky v Praze 6,

číslo účtu 19-5504610227/0100, variabilní symbol 312.

Možno zaplatit převodem (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno) nebo složenkou (k vyzvednutí

na odd. doktor. studia C 105).

Bez doloženého dokladu o zaplacení poplatku nebude přihláška evidována.

veškeré informace jsou na internetu http://www.fsv.cvut.cz/doktor/zajemci.php

Veronika Kabilková

odd.doktor.studia

tel: 22435 8739

kabilkov@fsv.cvut.cz

Zpátky nahoru