Zápis do bakalářského studia pro 1. ročník ak. roku 2015/16

1/9 2015 - 3/9 2015
Zápis do bakalářského studia pro 1. ročník ak. roku 2015/16

Zápis do bakalářského studia pro 1. ročník ak. roku 2015/16 proběhne ve dnech 1. 9. - 3. 9. 2015 vždy od 8.30 hod. v posluchárnách fakulty + 23. 9. 2015 v ODPOLEDNÍCH hodinách od 13.30 hod. Poštou vrácené rozhodnutí o přijetí týkající se červnového kola přijímacího řízení si mohou uchazeči vyzvednout v den zápisu od 7.30 do 8.00 hod. na studijním odd. v místnosti č. C116a).

Zpátky nahoru