MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

26/11 2015 - 27/11 2015

Konference se zúčastní experti z oblasti stavebnictví, vedoucí představitelé znaleckých organizací, advokáti, právníci, soudci, mezinárodní arbitři a mediátoři, specialisté v oboru alternativních způsobů řešení sporů ve stavebnictví.

Hlavní témata konference

  1. Expertní úkoly a procedury v řešení vnitřních a mezinárodních sporů ve stavebnictví. Metodiky realizace stavebních expertíz. Přehled zvláštností národního řízení stavebnictví při provádění expertní činnosti.
  2. Systém důkazů při sporech ve stavebnictví, které jsou založeny na využití speciálních znalostí. Zvláštnosti shromažďování a předkládání důkazů v přípravných a soudních jednáních, při různých arbitrážních a mezinárodních rozhodčích řízeních. Dokazování v systému ADR.
  3. Pravidla a zvláštnosti využití speciálních programových komplexů stavební expertízy, stavebního auditu a kontroly v arbitrážích a ADR v úloze důkazních pramenů.
  4. Zákonná regulace znalecké činnosti, harmonizace mezinárodní legislativy s národní legislativou v oblasti znalecké činnosti. Postupy přípravy, atestace, certifikace, akreditace a licencování v systému organizace expertíz v různých zemích. Mezinárodní a národní rejstříky soudních znalců.

Program

  1. listopadu 2015 (čtvrtek) – Zahájení konference, plenární zasedání, klíčové přednášky
  2. listopadu 2015 (pátek) – Symposium (udílení absolventského mezinárodního certifikátu), diskuze. Po ukončení - raut

Jazyk konference a sympózia:

  1. listopadu 2015 – anglický, český, ruský.
  2. listopadu 2015 – anglický, francouzský, český, ruský.

Účastnické poplatky za účast na akcích konference a sympózia

Účast na konferenci a sympóziu s vydáním certifikátu – 150 EUR/os. (neplatí pro členy KSZ ČR a účastníky ze SR)

Cena obsahuje účast na akcích, Coffee-Break a oběd, doprovodné materiály

Cena neobsahuje náklady na dopravu, pojištění, vízum, ubytování v hotelu, transfery a doplňkové

služby.

O případné slevy žádejte Organizační výbor.

 

Zájemci o účast na konferenci z České republiky se mohou přihlásit v sekretariátu KSZ ČR

E-mail: ksz@volny.cz, tel. 283 882 159, 774 550 965

 

Zájemci o účast na konferenci ze Slovenské republiky se mohou přihlásit:

E-mail: asn@seznam.cz, tel. +420776817278, Dr. Sergey Zakharov

Předsedové konference

Jindřich Kratěna člen Rady EuroExpertu

Sergej ZacharovVedoucí Mezinárodního střediska expertízy a práva Evropské arbitrážní komory

(Brusel)

Vladimír Vácha - předseda představenstva Komory soudních znalců ČR

Místo konání

Adresa: Thákurova 1, Praha 6, České vysoké učení technické v Praze, budova „Masarykova kolej“,

Doprava: Metro linka „A“, stanice „Dejvická“ (5 minut pěšky od metra)

 

Více o konferenci

 

 

 

Zpátky nahoru