Noc vědců je celoevropská akce, která v rámci jednoho večera představí práci vědců co nejširší veřejnosti.

25/9 2015
Noc vědců je celoevropská akce, která v rámci jednoho večera představí práci vědců co nejširší veřejnosti.

Noc vědců je celoevropská akce pořádaná iniciativou Evropské komise „Researchers in Europe“. Akce se koná pod záštitou MŠMT a Zastoupení Evropské komise v ČR, zapojuje se řada institucí – univerzity, science centra, hvězdárny, planetária…

V letošním roce se Noc vědců nese v duchu Mezinárodního roku světla.

Program Fakulty stavební ČVUT - 25. 9. 2015 od 17,00 do 23,00 hod.

  • Katedra architektury nabídne návštěvníkům možnost nahlédnout do projektů ateliérové tvorby, vytvořit si model z různých materiálů, představí 3D tiskárnu či laserový plotr, to vše v atraktivním prostoru Ateliéru D.
  • Katedra zdravotního a ekologického inženýrství hravou formou přiblíží problematiku vody, ukáže model trubní odlehčovací komory, předvede nejen malým, ale i dospělým návštěvníkům zajímavé chemické pokusy, nechá nahlédnout pod mikroskop na to, co pouhým okem ve vodě neuvidíte.
  • Ve vodohospodářském experimentálním centru se budete moct podívat na model slalomového kanálu pro olympijské hry v Rio de Janeiru 2016 v měřítku 1:13. A jako bonus k tomu všemu se můžete těšit na drobné sladké občerstvení.
  • Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí vám předvede, jak je možné zjistit vlastnosti dřeva, aniž byste ho porušili, dále kování pro dřevěné konstrukce a také jak vypadají lepené spoje pro nosné konstrukce ze skla.
  • Expozice Světlo v interiéru vám představí ateliérovou tvorbu našich studentů v rámci předmětu Interiér.

  • Ve fotostánku se seznámíte s postupy technické fotodokumentace. V improvizovaném fotoateliéru se můžete účastnit na vzniku technického snímku. Prezentace začíná každou celou hodinu.
Zpátky nahoru